Bài 8. Tình Trạng “Gia đình” những Lãnh Tụ không được văn kiện đảng trước 1941 nhắc tên! (Bảng 2)

Tình Trạng “Gia đình” những Lãnh Tụ không được văn kiện đảng trước 1941 nhắc tên! (Bảng 2) Continue reading Bài 8. Tình Trạng “Gia đình” những Lãnh Tụ không được văn kiện đảng trước 1941 nhắc tên! (Bảng 2)

Bài 7. Trần Văn Trà – cũng cưới vợ sau 1945 (1954 mới cưới) và người thân chết nhiều.

(Trần Văn Trà giả Nguyễn Chấn – Bọn quỷ đã giết gia đình Nguyễn Chấn, giết gia đình LS Lê Đình Chi và ít nhất là 6 người thân nữa để giả dạng)

Lời dẫn. Trần Văn Trà giết Gia đình “Bố Vợ” Lê Đình Chi gồm ông Lê Đình Chi và 2 chị em gái cùng 1 -2 người con nữa của ông Lê Đình Chi cũng là … Liệt Sĩ! Rồi cho Vợ đóng thế vào đó! Continue reading Bài 7. Trần Văn Trà – cũng cưới vợ sau 1945 (1954 mới cưới) và người thân chết nhiều.

Bài 6. Võ Văn Kiệt Vợ đầu cùng các con chết hết, người thân chết!

(Võ Văn Kiệt là giả! Phan Văn Hòa cùng vợ con đã bị giết! Rồi Kiệt đóng thế vào!)

A.Bằng chứng và phân tích.

  1. Anh trai … chết!

Continue reading Bài 6. Võ Văn Kiệt Vợ đầu cùng các con chết hết, người thân chết!

Bài 5. Võ Chí Công – “Vợ” đưa ra bắc – rồi chết trẻ (1969) mà không gặp chồng, “Người thân” chết rất nhiều.

(Võ Chí Công là giả! Bọn quỷ đã giết cả gia đình Võ Toàn – chỉ còn người con út, rồi gán vào)

A. Bằng chứng và nghiên cứu.

  1. Các đồng chí của Võ Chí Công thật bị diệt.

Continue reading Bài 5. Võ Chí Công – “Vợ” đưa ra bắc – rồi chết trẻ (1969) mà không gặp chồng, “Người thân” chết rất nhiều.

Bài 4. Nguyễn Văn Linh – cưới sau 1946 và không biết tên bố, tên mẹ, anh, chị, quê quán, Người thân đã chết hết không còn ai!

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Tên “Nguyễn Văn Linh” không hề có trong các văn bản của Đảng trước 1945!

Nguyễn Văn Linh là bí danh thì phải gọi là Mười Linh chứ sao lại tên thường gọi lại gọi tên thật? Vô lý! Continue reading Bài 4. Nguyễn Văn Linh – cưới sau 1946 và không biết tên bố, tên mẹ, anh, chị, quê quán, Người thân đã chết hết không còn ai!