Bài 8. Lê Trọng Tấn cũng là quỷ giả danh!

Nhận xét: “Bác ruột của tiến sĩ Hiền chính là Đại tướng Lê Trọng Tấn” Thử AND với cháu ruột Lê Trọng Tấn thì… biết!

Dấu hiệu:

1.Là lính Pháp ít khi theo VM! Continue reading Bài 8. Lê Trọng Tấn cũng là quỷ giả danh!

Bài 7. Hoàng Văn Thái cũng lằng nhằng 2 vợ! Và gia đình của Hoàng Văn Xiêm cũng tan nát – cha chết 1945!

“Hoàng Văn Thái giết vợ chồng Hoàng Văn Xiêm rồi tráo mình vào đó, Giết bố Hoàng Văn Xiêm, giết 2 anh của Hoàng Văn Xiêm, giết một em trai kế Hoàng Văn Xiêm là Hoàng Văn Thiệm. Rồi lấy một người nào đó khai là “Vợ cả”!” Continue reading Bài 7. Hoàng Văn Thái cũng lằng nhằng 2 vợ! Và gia đình của Hoàng Văn Xiêm cũng tan nát – cha chết 1945!

Bài 6. Văn tiến Dũng là quỷ – kể chuyện rất phét!

Bằng chứng: Hai 2 Vợ chồng Văn Tiến Dũng kể với một mô típ giống nhau:

  1. Văn Tiến Dũng kể:

Chuyện ít biết về các bậc lão thành cách mạng – Kỳ 3 Continue reading Bài 6. Văn tiến Dũng là quỷ – kể chuyện rất phét!

Bài 5. Trần Quyết – đã giết Phạm Văn côn để thế chân.

Nhận xét

Nghe kể chuyện như phét!

Có hay về thăm Cụ Hoán không? Chắc là Lãnh tụ lại bận nhiều việc! Đến khi cụ “bị mù” mới về thăm!

                Anh em có ai không? Quan hệ thế nào? Continue reading Bài 5. Trần Quyết – đã giết Phạm Văn côn để thế chân.