Bài 6. Cả nhà cùng biết và giúp Siêu Ẩn hoạt động “Cách mạng”!

Chương 2. Ẩn kể chuyện láo, phét, phịa, lung tung và phi logic!

Bài 6. Cả nhà cùng biết và giúp Siêu Ẩn hoạt động “Cách mạng”! 

Lời dẫn. Thường một Siêu điệp viên là phải: Continue reading Bài 6. Cả nhà cùng biết và giúp Siêu Ẩn hoạt động “Cách mạng”!

Bài 5. Ẩn – Siêu Điệp Viên quan hệ bừa bãi mà không… lộ! Hay chuyện CIA là lũ mù dở!

Chương 2. Ẩn kể chuyện láo, phét, phịa, lung tung và phi logic!

Bài 5. Ẩn – Siêu Điệp Viên quan hệ bừa bãi mà không… lộ! Hay chuyện CIA là lũ mù dở!

Lời dẫn: Thường một Siêu điệp viên là phải hạn chế tiếp xúc với “người của ta” vậy còn chuyện của Siêu Ẩn thì như thế nào nhỉ? Continue reading Bài 5. Ẩn – Siêu Điệp Viên quan hệ bừa bãi mà không… lộ! Hay chuyện CIA là lũ mù dở!