Category Archives: Nguyễn Hồn Việt

Nguyễn Hồn Việt – Bác Trà thua xa Bác Hồ!

67 năm trước muốn xử trảm Cục trưởng quân nhu Trần Dụ Châu – để làm yên lòng quân sĩ theo kiểu “Tào tháo lấy đầu Vương Hậu giữ yên lòng quân sĩ” hay chính là diệt một Cộng sản Nguyễn Ái Quốc Continue reading Nguyễn Hồn Việt – Bác Trà thua xa Bác Hồ!

Nguyễn Hồn Việt – Nữ cộng sản tiền bối: Họ là người có gò má cao? Hay…???

Bí ẩn Việt Nam?

Một bí ẩn lịch sử không chỉ của người Việt mà còn là của cả người Pháp và người Mỹ.” Continue reading Nguyễn Hồn Việt – Nữ cộng sản tiền bối: Họ là người có gò má cao? Hay…???

Sự tích việc Nhân Dân nước Lạc Hồng bị cướp mất Nhân Quyền

Nguyễn Hồn Việt, viết từ Hà Nội – Việt Nam..

***

Kiếp Người dưới thời Rồng Lạc chẳng khác gì kiếp trâu ngựa!Continue reading Sự tích việc Nhân Dân nước Lạc Hồng bị cướp mất Nhân Quyền

Việt Nam: Khi báo chí còn sợ Sự Thật thì không thể có Công đoàn độc lập thực chất!

“Hơn nữa, sự việc đó chỉ đơn giản là: Sự Thật! Tại sao các báo không đăng?”

                                *** Continue reading Việt Nam: Khi báo chí còn sợ Sự Thật thì không thể có Công đoàn độc lập thực chất!