Category Archives: Quyển 35. Bọn quỷ đưa lực Lượng từ TQ về bằng cách nào?

Bọn quỷ đưa lực Lượng từ TQ về bằng cách nào?

Lời dẫn. Bọn quỷ đưa lực lượng từ Trung quốc về dưới danh nghĩa Các đoàn quân Nam tiến để giết Cs và trí thức Việt Nam – rồi quay lại giết những chỉ huy các đoàn quân đó (Quyển 25), giết tù chính trị của VN rồi cho cốt cán giả danh “Tù về” (Quyển 15). Ngoài ra chúng còn công khai đưa lực lượng về: Kìa mỗi lần sang TQ Hồ lại đưa một đoàn quân về, Kìa những “Cốt Cán” giả danh từ Pháp về… Tôi không có dịp Tổng Hợp đầy đủ, chỉ đơn cử 1 lần trong số đó. Continue reading Bọn quỷ đưa lực Lượng từ TQ về bằng cách nào?