Category Archives: Quyển 5. Hồ Chí Minh – Ác quỷ giết “người thân” (Giết cả họ Nguyễn Sinh của Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch QH VN) để về “Thăm quê”.

Bài 5. Giết cả Họ Nguyễn Sinh – Của Nguyễn Sinh Hùng – Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam – để “Bác” về “Thăm Quê”

Lời Dẫn.

Hồ là quỷ thì đã rõ. (Xem tại Quyển 1. Nguyễn Ái Quốc đã chết – Hồ Chí Minh không phải NAQ! Bằng chứng hình sự không thể chối cãi!) Continue reading Bài 5. Giết cả Họ Nguyễn Sinh – Của Nguyễn Sinh Hùng – Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam – để “Bác” về “Thăm Quê”

Bài 4. Giết người diệt khẩu: Trần Đăng Ninh “thăm” cụ Bùi Bằng Đoàn và “Anh chị” “Bác” – 3 người đó chết xong thì Trần Đăng Ninh cũng chết

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Trần Đăng Ninh thăm cụ Bùi Bằng Đoàn và “Anh chị” Bác.

…Đầu năm 1949, Cụ Bùi Bằng Đoàn được chuyển vào vùng tự do Thanh Hóa để được an toàn lâu dài. Ban thường trực Quốc hội có định kỳ cử người vào Thanh Hóa thăm hỏi báo cáo tình hình và xin ý kiến Cụ Bùi. Continue reading Bài 4. Giết người diệt khẩu: Trần Đăng Ninh “thăm” cụ Bùi Bằng Đoàn và “Anh chị” “Bác” – 3 người đó chết xong thì Trần Đăng Ninh cũng chết

Bài 3. Anh và chị NAQ bị giam mỗi người một nhà

Lời dẫn. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết hết tên, tuổi, quê quán của những người đã bị Hồ giết! Nhưng chúng sẽ biết một phần trong số đó! Continue reading Bài 3. Anh và chị NAQ bị giam mỗi người một nhà

Bài 2. Chị ruột NAQ chết kịp lúc để Hồ “Thăm quê” – Ngày chết Hồ cũng rỗi nhưng không viếng!

A. Bằng chứng và phân tích.

– “Chị ruột” chết ngày 25/4/1954: “…Ngày 25/4/1954 (tức ngày 23/3 năm Giáp Ngọ), do tuổi già sức yếu, bệnh tình quá nặng Bà đã qua đời.” (Văn bản 1) Continue reading Bài 2. Chị ruột NAQ chết kịp lúc để Hồ “Thăm quê” – Ngày chết Hồ cũng rỗi nhưng không viếng!

Bài 1. Anh ruột NAQ còn trẻ đã chết – Ngày mất Hồ rảnh rỗi nhưng không về viếng!

Chương 3. Hồ giết “Anh Chị” và cả họ Nguyễn Sinh của Nguyễn Sinh Hùng (Chủ tịch QH VN) để về “Thăm quê”.

Bài 1.  Anh ruột NAQ còn trẻ đã chết – Ngày mất Hồ rảnh rỗi nhưng không về viếng! Continue reading Bài 1. Anh ruột NAQ còn trẻ đã chết – Ngày mất Hồ rảnh rỗi nhưng không về viếng!

Bài 8. Phan Bội Châu rất thân với NAQ nên cả hai con trai và 1 con rể cụ đã phải chết, cụ và gia đình bị coi là “địa chủ ác ôn”, và bị Hồ đốt hình nộm!

A. Bằng chứng và phân tích.

1.Phan Bội Châu rất thân thiết với NAQ.

 “Là bạn và hết sức kính trọng Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – phụ thân của Nguyễn Ái Quốc, Continue reading Bài 8. Phan Bội Châu rất thân với NAQ nên cả hai con trai và 1 con rể cụ đã phải chết, cụ và gia đình bị coi là “địa chủ ác ôn”, và bị Hồ đốt hình nộm!

Bài 7. Phạm Quỳnh ăn cơm với NAQ nên 1945 Hồ phải giết đi – Đớn đau con của Phạm Quỳnh viết “ Như có Bác trong ngày đại thắng , Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng…”

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Phạm Quỳnh ăn cơm với NAQ.

            “Năm 1922, Phạm Quỳnh đi Pháp dự hội Đấu xảo thuộc địa tổ chức tại Marseille, có mang theo một cuốn nhật ký tùy thân nhỏ bằng bốn ngón tay. Continue reading Bài 7. Phạm Quỳnh ăn cơm với NAQ nên 1945 Hồ phải giết đi – Đớn đau con của Phạm Quỳnh viết “ Như có Bác trong ngày đại thắng , Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng…”