Category Archives: QUYỂN 7. BẦY QUỶ – HAY CHUYỆN: NHÂN DÂN VIỆT NAM – NHẬN QUỶ LÀM CHA!

Bài 6. Võ Văn Kiệt Vợ đầu cùng các con chết hết, người thân chết!

(Võ Văn Kiệt là giả! Phan Văn Hòa cùng vợ con đã bị giết! Rồi Kiệt đóng thế vào!)

A.Bằng chứng và phân tích.

  1. Anh trai … chết!

Continue reading Bài 6. Võ Văn Kiệt Vợ đầu cùng các con chết hết, người thân chết!

Bài 5. Võ Chí Công – “Vợ” đưa ra bắc – rồi chết trẻ (1969) mà không gặp chồng, “Người thân” chết rất nhiều.

(Võ Chí Công là giả! Bọn quỷ đã giết cả gia đình Võ Toàn – chỉ còn người con út, rồi gán vào)

A. Bằng chứng và nghiên cứu.

  1. Các đồng chí của Võ Chí Công thật bị diệt.

Continue reading Bài 5. Võ Chí Công – “Vợ” đưa ra bắc – rồi chết trẻ (1969) mà không gặp chồng, “Người thân” chết rất nhiều.

Bài 4. Nguyễn Văn Linh – cưới sau 1946 và không biết tên bố, tên mẹ, anh, chị, quê quán, Người thân đã chết hết không còn ai!

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Tên “Nguyễn Văn Linh” không hề có trong các văn bản của Đảng trước 1945!

Nguyễn Văn Linh là bí danh thì phải gọi là Mười Linh chứ sao lại tên thường gọi lại gọi tên thật? Vô lý! Continue reading Bài 4. Nguyễn Văn Linh – cưới sau 1946 và không biết tên bố, tên mẹ, anh, chị, quê quán, Người thân đã chết hết không còn ai!

Bài 3. Lê Đức Anh – cũng bỏ vợ đầu, bỏ con – với lý do rất tắc ơ – gia đình vợ đầu cũng chết rất nhiều – vợ 2 cũng chồng đại úy chết. (Giống như vợ chồng Lê Văn Hiến)

 (Lê Đức Anh là giả! Đã giết cả một gia đình Cs để thế chỗ – Một Hung Thần diệt CS Miền Nam!) Continue reading Bài 3. Lê Đức Anh – cũng bỏ vợ đầu, bỏ con – với lý do rất tắc ơ – gia đình vợ đầu cũng chết rất nhiều – vợ 2 cũng chồng đại úy chết. (Giống như vợ chồng Lê Văn Hiến)

Bài 2. Phạm Hùng – Vợ mắc bệnh “Parkinson” – không ngủ cùng vợ!

(Phạm Hùng là giả! Để làm việc đó Phạm Hùng đã giết Phạm Văn Thiện, giết 5 em trai (k thấy nói đến như là mất tích), và đánh thuốc 2 em gái, Vợ có thể đã phát hiện ra điều gì đó Hùng đã đánh thuốc cho vợ ngớ ngẩn! Rồi 1988 Hùng có thể để sống thì Lộ nên bọn họ đã cho Hùng về chầu diêm vương!) Continue reading Bài 2. Phạm Hùng – Vợ mắc bệnh “Parkinson” – không ngủ cùng vợ!

Bài 1. Lê Duẩn cũng 2 vợ và không nói chuyện và không cho vợ cả ăn cùng mâm!

(Chuyện gặp “con” 1946 là giả – 1947 ở Nam bộ, Duẩn đã lấy vợ 2. Sau 20 năm kể từ khi giết Lê Văn Nhuận thì Duẩn mới về nhận “vợ con và bố mẹ”.

Chắc chắn “vợ cả” cũng bị đầu độc giống vợ Phạm Văn Đồng, phạm hùng!) Continue reading Bài 1. Lê Duẩn cũng 2 vợ và không nói chuyện và không cho vợ cả ăn cùng mâm!

Bài 9. Tình Trạng “Gia đình” những Lãnh Tụ không được văn kiện đảng trước 1941 nhắc tên!

 (Bảng 1 – Những người bảo cùng H về nước và H bảo là mới ở tù ra) Continue reading Bài 9. Tình Trạng “Gia đình” những Lãnh Tụ không được văn kiện đảng trước 1941 nhắc tên!

Bài 8. Trần Đăng Ninh cũng mất vợ đầu và 2 con

“Bọn quỷ đã giết gia đình Cộng Sản Nguyễn Tuấn Đáng rồi Trần Đăng Ninh giả danh” Continue reading Bài 8. Trần Đăng Ninh cũng mất vợ đầu và 2 con

Bài 7. Tôn Đức Thắng cũng là giả quỷ giả danh Cộng Sản!

Để làm được việc đó Tôn Đức Thắng giả đã: Giết Tôn Đức Thắng thật, rồi cướp con đem ra Hà Nội để “Tập làm bố”, đầu độc “vợ” xong mới đón “Vợ”! Đi qua nhà không thèm thăm “mẹ”, “mẹ” chết không về chịu tang, “Vợ” chết không ở bên… sau đó vào thăm và… Mắt… đỏ hoe!

Chắc chắn vợ bị đầu độc giống vợ Phạm Văn Đồng không? Continue reading Bài 7. Tôn Đức Thắng cũng là giả quỷ giả danh Cộng Sản!

Bài 6. Đỗ Mười – Sống không vợ không con!

Bài 5. Lê Đức Thọ – cũng vợ đầu và con – đã mất!

(Xem quyển 8 – Cai ngục Lê Đức Thọ.)

                “Với người vợ trước, quê Hải Phòng, ông Lê Đức Thọ có một người con trai tên là Phan Đình Dũng, đã mất.” Continue reading Bài 6. Đỗ Mười – Sống không vợ không con!