Category Archives: QUYỂN 7. BẦY QUỶ – HAY CHUYỆN: NHÂN DÂN VIỆT NAM – NHẬN QUỶ LÀM CHA!

Bài 4. Trần Huy Liệu cũng 2 vợ – như là đã tuyệt tình với “vợ cả”! Kể chuyện bịa láo

Đọc các bài viết sau thấy:

  1. Không được các văn kiện đảng CS Đông dương trước 1945 nhắc tên
  2. Không nói được tên cha mẹ!
  3. Tất cả tác phẩm chính đều trước 1945! Như là …sau 1945 đã là một người khác! Continue reading Bài 4. Trần Huy Liệu cũng 2 vợ – như là đã tuyệt tình với “vợ cả”! Kể chuyện bịa láo

Bài 3. Lê Văn Hiến cũng vợ đầu chết – Người Vợ cưới sau 45: Lê Thị Xuyến cũng chồng đầu chết – và không tình cảm với “Con”

(Hay chuyện Cả bố và mẹ Phan Diễn – Nguyên ủy viên BCT đảng cs Vn đã bị giết!) Continue reading Bài 3. Lê Văn Hiến cũng vợ đầu chết – Người Vợ cưới sau 45: Lê Thị Xuyến cũng chồng đầu chết – và không tình cảm với “Con”

Bài 2. Lê Văn Lương 6 “người thân” chết thời kỳ (1947 – 1949), “Anh trai và cháu” điêu đứng vì nhân văn giai phẩm!

A. Bằng chứng và phân tích:

  1. Lê Văn Lương là giả: 100% vì:

1.1- Về tên: Theo văn bản của Đảng Cs:

“…Lê Văn Lương3 Continue reading Bài 2. Lê Văn Lương 6 “người thân” chết thời kỳ (1947 – 1949), “Anh trai và cháu” điêu đứng vì nhân văn giai phẩm!

Bài 1. Nguyễn Lương Bằng cũng vợ đầu và con chết, cưới vợ 2 sau 1945, người thân chết và viết hồi ký láo!

Chương 3. Tập hợp những kẻ bên Hồ 1945 – có lý lịch ở tù ra 1945.

Bài 1.  Nguyễn Lương Bằng cũng vợ đầu và con chết, cưới vợ 2 sau 1945, người thân chết và viết hồi ký láo! Continue reading Bài 1. Nguyễn Lương Bằng cũng vợ đầu và con chết, cưới vợ 2 sau 1945, người thân chết và viết hồi ký láo!

Bài 2. Đặng Văn Cáp cũng vợ đầu chết, cưới vợ 2 sau 1945 – và viết hồi ký láo

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Về cùng Hồ

“Cuối năm 1940, Bác Hồ và các đồng chí Phạm Văn Đồng, Phùng Chí Kiên, Đặng Văn Cáp cùng một số đồng chí khác rời Quế Lâm tìm đường về nước…” (Văn bản 1 – ảnh 1) Continue reading Bài 2. Đặng Văn Cáp cũng vợ đầu chết, cưới vợ 2 sau 1945 – và viết hồi ký láo

Bài 1: “Lưỡng Quốc tướng quân – “Nguyễn Sơn” là quỷ! đã giết Vũ Nguyên Bác cùng vợ Vũ Nguyên Bác để thế chỗ!

Chương 2. Những con quỷ cùng Hồ “về nước”

                Lời dẫn. Bọn chúng thường nói tới những người cùng Hồ “về Nước” năm đầu năm 1941 là: Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Sơn, Lê Thiết Hùng, Đặng Văn Cáp thì cả 5 tên này đều có một đặc điểm chung: Người thân bị chết, trong đó 4 tên có vợ chết, Phạm Văn Đồng thì vợ ngớ ngẩn – chúng có tướng sát vợ và sát người thân chăng? Nhưng Không vợ 2 và con vợ 2 của chúng thì lại sống nhăn răng! Continue reading Bài 1: “Lưỡng Quốc tướng quân – “Nguyễn Sơn” là quỷ! đã giết Vũ Nguyên Bác cùng vợ Vũ Nguyên Bác để thế chỗ!

Bài 2. Bọn quỷ giải thích một số chuyện – mà nhân dân thắc mắc.

Lời dẫn. Vì chúng là quỷ – không phải người – nên nhiều người không hiểu cứ lấy tiêu chuẩn người mà thắc mắc các việc chúng làm – Sự thực là chúng là quỷ nên không dám ở gần người – không lẽ chúng lại huỵch toẹt: Tao là quỷ đấy! Nên chúng phải giải thích: Khi thì trên báo, khi thì tung tin đồn… Continue reading Bài 2. Bọn quỷ giải thích một số chuyện – mà nhân dân thắc mắc.

Bài 1. Dấu hiệu nhận biết bọn quỷ giả danh.

Quyển 7. Bầy quỷ – Hay chuyện: Nhân dân Việt Nam – Nhận quỷ làm cha!

Hay chuyện: Bầy Quỷ Sa Tăng Được ca tụng là … Lãnh tụ Cộng Sản!

Hay chuyện: Các lãnh tụ “Cộng Sản tiền bối” giết “Cha, Mẹ, vợ, con và họ hàng…” Continue reading Bài 1. Dấu hiệu nhận biết bọn quỷ giả danh.