Category Archives: QUYỂN 9. HỒ GIẾT HẾT CỘNG SẢN KỲ CỰU TRONG ĐẢNG CS ĐÔNG DƯƠNG CỦA NAQ – DIỆT THÂN VÀ PHÁ MỒ MẢ NHÀ HỌ.

Phụ bài 2. Hồ giết 233/233 Đảng viên Tân Việt Cách mạng đảng.

Lời dẫn.

Tổng Bí Thư Đảng Tân Việt đã bị giết rồi quên, nếu họ (233) người trên mà còn sống lấy 1 vài người thì sao mà lại quên ông? Continue reading Phụ bài 2. Hồ giết 233/233 Đảng viên Tân Việt Cách mạng đảng.

Bài 2. Hồ Diệt Khẩu gia đình Tổng bí thư Trần Phú cùng người thân của ông.

Lời dẫn. Nếu chúng ta để riêng rẽ từng trường hợp thì khó biết mưu mô chước quỷ, hãy để các sự việc lại gần nhau, nhìn tổng hợp, ta sẽ thấy:

A. Bằng chứng và phân tích. Continue reading Bài 2. Hồ Diệt Khẩu gia đình Tổng bí thư Trần Phú cùng người thân của ông.

Bài 1. Đến năm 2000 một số Tổng bí thư đảng Cộng sản Đông Dương mới được thừa nhận và bí ẩn những cái chết của họ.

Chương 7. Hồ diệt khẩu các gia đình Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Đông Dương.

Bài 1. Đến năm 2000 một số Tổng bí thư đảng Cộng sản Đông Dương mới được thừa nhận và bí ẩn những cái chết của họ. Continue reading Bài 1. Đến năm 2000 một số Tổng bí thư đảng Cộng sản Đông Dương mới được thừa nhận và bí ẩn những cái chết của họ.

Bài 3. Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thiệu không phải người dự hội nghị thành lập đảng – và tất nhiên là cả Hồ nữa.

Lời dẫn. Hiện không hề có (Hoặc có mà chúng không công khai) bất cứ văn bản nào của Đảng CS Đông Dương hay của NAQ kể tên ai tham dự Đại Hội thành lập đảng, nên mới có chuyện dở khóc dở cười như ở bài 1 và bài 2. Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thiệu có dự thật không? Continue reading Bài 3. Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thiệu không phải người dự hội nghị thành lập đảng – và tất nhiên là cả Hồ nữa.

Bài 2. Ba “Đại biểu” còn sống mà không ai nhớ ngày thành lập Đảng?

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Ba “Đại biểu” còn sống.

Theo đảng Cs của Hồ thì ba người dự Hội Nghị Thành lập Đảng sau 1945 còn sống là: Hồ, Trịnh Đình Cưu, Nguyễn Thiệu (Xem bài 1) Continue reading Bài 2. Ba “Đại biểu” còn sống mà không ai nhớ ngày thành lập Đảng?

Bài 1. Thành phần “Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1930” Đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền sai với Hồ Chí Minh.

Chương 6: Hồ đã giết hết 5/5 kỳ cựu dự ngày thành lập đảng CS Đông Dương 1930!

Hay chuyện cười: Người sống không nhớ bằng người chết. Continue reading Bài 1. Thành phần “Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1930” Đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền sai với Hồ Chí Minh.

Chương 5. Hồ giết 8/8 người thành lập “CHI BỘ CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM”

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Về 8 người thành lập “CHI BỘ CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM”

Continue reading Chương 5. Hồ giết 8/8 người thành lập “CHI BỘ CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM”