Category Archives: Uncategorized

Vụ Phùng Quang Thanh: Anh em ta hãy bình tĩnh kẻo mắc lừa

          Mấy ngày vừa qua, một số Báo mạng đồn đoán về việc: Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng bộ Quốc phòng Việt Nam đã từ trần và Việt Nam dựng chuyện ông Thanh về nước để lừa nhân dân… Continue reading Vụ Phùng Quang Thanh: Anh em ta hãy bình tĩnh kẻo mắc lừa

Lời Đầu

Sự Thật Cộng sản Việt Nam (CS VN) là gì? Bọn CS VN hoàn toàn không phải Cộng Sản! Continue reading Lời Đầu