ENGLISH

  1. ROBERT SHAPLEN: A NEW YORK TIMES REPORTER KILLED BY VIETNAMESE COMMUNISTS
Advertisements

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

Advertisements
%d bloggers like this: