Quyển 33 – Siêu Điệp Báo Việt Cộng = Siêu Lừa + Giết người

Dàn ý quyển 33.

Siêu Điệp Báo Việt Cộng = Siêu Lừa + Giết người – Phát hiện sự thật nhà báo Mỹ Robert Shaplen  bị đầu độc mà chết. Continue reading Quyển 33 – Siêu Điệp Báo Việt Cộng = Siêu Lừa + Giết người

Lời Đầu

Sự Thật Cộng sản Việt Nam (CS VN) là gì? Bọn CS VN hoàn toàn không phải Cộng Sản! Continue reading Lời Đầu

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: