Quyển 11. Giết các lãnh tụ hội đoàn rồi cho quỷ giả danh.

Chương 1. Hồ giết hết người ở hội hướng đạo Việt Nam rồi cho quỷ giả danh.

Bài 1: Hội hướng đạo việt nam – câu hỏi khó giải đáp.

Bài 2. Trần Duy Hưng là quỷ giả danh! (Tức chúng đã giết cả nhà Trần Duy Hưng thì mới đóng giả được!)

Bài 3: Bọn quỷ giết cả Gia đình Hoàng Đạo Thúy thật chỉ chừa lại mấy trẻ em, tha cho quỷ nhảy vào nhận làm cha của họ. (Hay chuyện KTS Hoàng Đạo Kính thờ quỷ làm cha).

Chương 2 – Bọn quỷ đã giết hết người học ở Trường Thanh Niên Tiền Tuyến rồi giả danh.

Bài 1. Sự lạ: Trường của Nhật đào tạo cho Cộng Sản?

Bài 2: Gia Đình Tạ Quang Bửu và em trai đều có: Mẹ mình mù lòa, mẹ vợ bị bệnh nằm liệt giường (Tạ Quang Bửu), hay mù lòa (Tạ Quang Đạm).

(Bọn quỷ đã giết cả nhà 2 anh em nhà Tạ Quang Bửu thật rồi giả danh)

Bài 3. Phan Anh – Cũng “vợ đầu” chết và cưới vợ 2, em ruột vợ dầu bị giết oan, Bố đẻ chết 1945, em ruột cũng 2 quỷ lấy vợ 1 nhà, con vì còn nhỏ nên được sống nhưng 1990 cũng chết bí ẩn!

Chương 3.  Hồ giết hết người dạy ở trường Tư Thục Thăng Long – đưa Hoàng Minh Giám và Võ Nguyên Giáp cùng một số quỷ giả danh người dạy ở đó.

            Bài 1. Trường tư thục Thăng Long – Cái nôi của cách mạng.

Bài 2. Những Thầy giáo dạy thật thì bị chết thời điểm 1945.

Bài 3. Hoàng Minh Giám là giả! Đã: Giết Cha, giết mẹ, anh chị em ruột và 2 vợ chồng Hoàng Minh Giám thật, giết con lớn Hoàng Minh Giám thật để thế chỗ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: