Quyển 16. Quốc Hội khóa 1 là giết người.

Lời dẫn. Ta nghiên cứu danh sách Đại biểu QH khóa 1 sẽ thấy, các đoàn gồm toàn Bầy quỷ đã nghiên cứu ở quyển 7 và nông dân – Một số đoàn có trí thức thì những người đó thường là chết sớm! Tuyệt nhiên không thấy Cộng sản cũ (Đông Dương CS).

Kìa cụ Ngô Tất Tố, cụ Phạm Bá Trưc, cụ Bùi Bằng Đoàn… chỉ làm cảnh cho chúng 1 hai năm là ốm rồi chết! (độc giả tự nghiên cứu)

BÀI 1: NGƯỜI CHẾT Ở ĐOÀN “ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG KHÓA I (1946-1960)”.

BÀI 2. NGƯỜI CHẾT Ở ĐOÀN ĐẠI BIỂU PHÚ THỌ.

(Một số đoàn khác cũng như vậy – độc giả tự nghiên cứu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: