Quyển 17: HCM phát động Cuộc Chiến chống Pháp để che đậy mình.

Chương 1. Lý do nào phải đánh Pháp?

BÀI 1. VĂN BẢN VIỆT – PHÁP KÝ KẾT TRONG NĂM 1946 LÀ CẦN THIẾT VÀ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.

BÀI 2. DIỄN BIẾN LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC ĐÁNH PHÁP.

BÀI 3. HỒ CHÍ MINH ĐÃ CHỦ ĐỘNG ĐÁNH PHÁP TỪ 1945.

BÀI 4. CÓ THỰC PHÁP TRAO TRẢ ĐỘC LẬP CHO VIỆT NAM CHỈ LÀ GIẢ HIỆU MÀ BUỘC HỒ CHÍ MINH PHẢI TUYÊN CHIẾN?

BÀI 5. CÓ THỰC CHÍNH PHỦ NAM KỲ TỰ TRỊ LÀ NHỮNG KẺ KHỦNG BỐ KHÔNG THỂ HỢP TÁC ĐƯỢC MÀ BUỘC HỒ CHÍ MINH PHẢI TUYÊN CHIẾN?

KẾT LUẬN: “THÍCH CHIẾN TRANH, SỢ HOÀ BÌNH” – KẺ CƯỚP THƯỜNG HAY LA LÀNG.

Chương 2. Vì sao có 2 tổ chức Việt Minh khác nhau ở Miền Nam?

Chương 3. Có thực tổ chức Thanh Niên Tiền Phong do Cộng Sản của HCM lập ra?

Chương 4. Những cái chết bí ẩn của Trí Thức Lớn và Cộng Sản Kỳ Cựu ở Miền Nam thời kỳ này.

Chương 5. Điều lạ trong tổ chức Cộng Sản ở Miền Nam.

(Cộng Sản cũ thì chết hoặc phản động – Cộng Sản mới bổ xung và Cộng Sản vừa từ tù Côn Đảo về thì kiên cường và thọ lâu).

Bài 1. Điều lạ trong tổ chức Cộng Sản ở Vũng Tàu.

Bài 2. Điều lạ trong tổ chức Cộng Sản ở Biên Hòa.

Bài 3. Điều lạ trong tổ chức Cộng Sản ở Sài Gòn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: