Quyển 20 – Hồ thuê lính Lê Dương đóng giả Pháp Mỹ, Nhật để giết người Việt rồi vu oan.

BÀI 1. CÁC VỤ THẢM SÁT, AI, TỔ CHỨC NÀO LÀM?

BÀI 2. SỰ THẬT MỘT SỐ “NHỮNG TỘI ÁC CỦA PHÁP HOẶC MỸ” ĐƯỢC HỒ TẠO RA NHƯ THẾ NÀO?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: