Quyển 34. Hồ Chí Minh giết cha Nguyễn Tấn Dũng, giết bố Trương Tấn Sang và giết cả họ Nguyễn Sinh Hùng, giết bố Nguyễn Chí Vịnh (Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh) và giết cha mẹ một số lãnh đạo chóp bu của Cộng sản Việt Nam hiện nay

Chương 1. Bác Hồ giết bố Nguyễn Tấn Dũng – NTD học tập tấm gương Bác Hồ!

Bài 1. Bác Hồ giết bố Nguyễn Tấn Dũng!

Bài 2. Bác Hồ thủ tiêu kỳ cựu ở Tỉnh ủy Kiên Giang – nơi vẫn còn nhiều Cộng sản thời NAQ!

Bài 3. “Cộng sản” của Hồ thay sau năm 1960 – 7/7 bí thư Tỉnh ủy -không ai chết trận!

Bài 4. Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang – (“Cộng Sản” của Hồ) từ 1960 – 1975 có tất cả 6/6 người thì không ai chết trận!

Bài 5. Bác Hồ tiêu diệt Tiểu Đoàn 307 cũ như thế nào?

Chương 2. Bí Thư Tỉnh ủy miền Tây thời Cộng Sản NAQ chết hết và chết cả nhà và người thân! Theo địch thì lên làm Lãnh Đạo CS của Hồ.

(Khi nghiên cứu chương 1 – ai chưa thấy rõ Hồ diệt CS NAQ như thế nào để tin chắc là bố NTD đã bị Hồ giết thì nghiên cứu chương này sẽ rõ.)

Bài 1. Lãnh Đạo Tỉnh ủy Cà Mau thời Cộng Sản NAQ chết hết và chết cả nhà và người thân! (lúc đó gồm cả Bạc Liêu, Sóc Trăng)

Bài 2. Hãi hùng diệt khẩu ở Khởi nghĩa Hòn Khoai – Kỳ cựu cộng sản (Cộng sản NAQ) thì chết và chết cả nhà! Đi lính cho Pháp thì thành cán bộ cấp cao và kể láo!

Bài 3. Bí thư Tỉnh ủy Miền Tây thời 1941 (CS NAQ) bị Hồ diệt cả nhà cùng người thân – rồi quỷ biến thành “Hạt giống đỏ còn lại”.

Bài 4. Hồ giết kỳ cựu NAQ ở Sài Gòn và đớn đau Cộng sản thời NAQ bị cho là Phản bội rất nhiều.

Bài 5. Hồ dùng Quốc gia tự vệ Cuộc – để giết CS NAQ và trí thức Việt rồi giết họ để Diệt Khẩu.

Bài 6. Hồ giết em Bí Thư Tỉnh ủy Cà Mau Trần Văn Thời và  giết kỳ cựu thời NAQ rồi cho quỷ giả dạng!

Chương 3. Bác Hồ giết bố Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh (Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh).

            Bài 1:  Bác Hồ giết Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh = Nguyễn Chí Vĩnh: “Đời Đời Nhớ ơn Chủ Tịch Hồ Chí Minh”

Bài 2. Trung quốc giết người – Y nguyên triệu chứng của Nguyễn Chí Thanh. Xem Hồ giết 2 Tướng Nguyễn Chánh, Hoàng Sâm để hiểu thêm về vụ đầu độc Nguyễn Chí Thanh.

(Hãy Xem Võ Tắc Thiên giết người tinh vi và tàn độc như thế nào để biết thêm về Hồ đã giết Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Chánh, Hoàng Sâm ra sao!)

Chương 4. Bác Hồ giết cả họ nhà Nguyễn Sinh Hùng = Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ “tỏ lòng biết ơn vô hạn”!

Bài 1. Bác Hồ giết ông nội, cụ nội và chú ruột Nguyễn Sinh Hùng (Chủ tịch Quốc Hội VN), giết cả họ Nguyễn Sinh của Nguyễn Ái Quốc.

Bài 2. Xem Hồ bỏ đói “chị và anh” rồi giết rồi xóa dấu vết mộ phần nhà NAQ.

Chương 5. Hồ giết bố Trương Tấn Sang (Chủ tịch nước VN) = Trương Tấn Sang dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ.

Bài 1. Giết bố Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước VN, Giết bố và bà nội Nguyễn Khoa Điềm, giết bố và mẹ Phan Diễn – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, giết bố và mẹ Trung Tướng Võ Viết Thanh – Nguyên chủ tịch thành phố HCM.

Bài 2. Hồ giêt cha một số Nhân Vật nổi tiếng khác.

Bài 3.  Hồ giết bố của Hai Đoàn (Huỳnh Minh Đoàn) – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và giết rất nhiều kỳ cựu Cộng sản mà quỷ không vô tình mà lộ ra – ta sẽ không thể biết hết.

2 thoughts on “Quyển 34. Hồ Chí Minh giết cha Nguyễn Tấn Dũng, giết bố Trương Tấn Sang và giết cả họ Nguyễn Sinh Hùng, giết bố Nguyễn Chí Vịnh (Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh) và giết cha mẹ một số lãnh đạo chóp bu của Cộng sản Việt Nam hiện nay”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: