Quyển 36. Bác Hồ ta đó chính là bác Mao!

Chương 1. Nhận dạng là người Quảng Đông.

BÀI 1. MỘT NĂM HỒ 5 LẦN ĐI TRUNG QUỐC.

Chương 2. Bị bắt 1942 là giả.

Bài 1. Ký do bị bắt rất tắc ơ.

Bài 2. Vừa ra tù đã là Khách Quý.

Bài 3. Nhật ký trong tù là của giả.

Bài 4.

Chương 3. Viết nhiều thư mật mã cho người bí ẩn ở Trung Quốc.

Chương 4. Tướng của Tưởng – kẻ liên tục bị Hồ chửi đến 1949 lại là Lãnh Tụ Trung Quốc Cộng Sản.

Bài 1. Lư Hán – Uỷ viên thường vụ Đại hội Nhân dân toàn quốc (Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Bài 2. Lý Tế Thâm. – phó chủ tịch Chính phủ Nhân dân Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chương 5. Ba Tướng của Tưởng là Đại Biểu Quốc Hội Việt Nam 1946.

– Bồ Xuân Luật.

– Lê Tùng Sơn.

– Trương Trung Phụng

Chương 6. Tướng Trung Quốc Cộng sản- Những người đầu não liên quan tới H thường chết sớm và bí ẩn (Diệt Khẩu người biết chuyện).

Bài 1. Tướng tình báo Trần Canh.

Bài 2. Lưu Thiếu Kỳ.

Chương 7. Hồ đi Trung Quốc như … về nhà.

Bài 1. Năm nào cũng sang Trung Quốc vài tháng.

Bài 2. Một năm 5 lần đi Trung Quốc dài ngày.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: