Quyển 4. Giả là Cộng sản – thực chất là giết Cộng Sản.

Khoản I. Tiêu diệt xứ ủy Bắc kỳ 1941 về trước – dựng nên một bọn quỷ ma.

Chương 1. Đớn đau chuyện Tổng bí thư được bầu bằng mồm và thực chất cái gọi là Hội nghị Trung ương 8 năm 1941 – là giết Cộng Sản. 

                                    ***

Bài 1. Đớn đau chuyện Tổng bí thư được bầu bằng mồm.

Bài 2. Sự thực về cái gọi là “Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám – 1941.” – là lừa Cộng Sản lên dự rồi đón đường mà giết.

Xứ ủy Bắc kỳ cũ bị giải tán, bí thư xứ ủy và xứ ủy viên thì bị coi là vô nguyên tắc và phản động rồi… Cách chức.

Chương 2. Bí thư xứ ủy và xứ ủy viên thời 1940 – 1941 thì bị coi là vô nguyên tắc và phản động rồi… chết hết – Hai quần chúng lên làm lãnh tụ.

Bài 1. Hoàng Văn Thụ – bị kỷ luật, cách chức Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ, rồi chết.

Bài 2. Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ Lương Khánh Thiện, cả 2 vợ chồng đều chết hồi 1941! Con chết trận, bạn bè thân thiết thì cũng chết hết.

Bài 3. Bí thư xứ ủy Bắc kỳ Hạ Bá Cang bị giết rồi Hoàng Quốc Việt nhận… xằng!

Hay chuyện: Hai kỳ cựu Cộng sản chết, để rồi 2 bà vợ cũng là Cộng Sản kỳ cựu thì tên bị… nhầm (chồng lấn)!

Bài 4:   Trần Văn Lan, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản phụ trách Hà Nội có bằng chứng bị thủ tiêu cùng người thân và nhiều kỳ cựu Cộng sản mất tích. Bằng chứng cho thấy Trường Trinh, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Khuất Duy Tiến… chẳng phải Cộng sản từ trước 1945!

Bài 5. Hoàng Thiết Tâm – Kỳ cựu Cộng Sản đến 1945 bị diệt nốt, chuyện cười Đinh Xuân Nhạ trở thành Trần Quý Kiên và chuyện Thành ủy Hải Phòng cũng mất tích.

Bài 6. Chuyện 3 Khai Quốc Công Thần: Hoàng Lương Hữu – Bí Thư Xứ Ủy Bắc Kỳ, Văn Tân – Đại biểu họp Quốc tế CS – Hoàng Văn Nọn – Đảng viên 1930, Học Đại học Phương Đông bị giết hết rồi gộp lại bảo đó là: “Hoàng Văn Nõn, tức Hoàng Ngọc Như, tức Hoàng Vĩnh Tuy…” – nhân viên thanh tra ở bộ nội vụ!

 Bài 7. Giết Cộng Sản kỳ Cựu – Xứ Ủy viên Bắc kỳ Hoàng Đình Giong rồi đổi lằng nhằng là… tình báo do thực Dân Anh đào tạo, là Khu bộ trưởng Vũ Đức!

Bài 8. Xứ Ủy Viên Lương Văn Tri cùng Phùng Chí Kiên – 2 kỳ cựu Cộng Sản thì chết, lính thường thì an toàn.

Bài 9. Xứ Ủy viên Hoàng Văn Lịch cũng chết 1941 – Nhân dân chẳng có mấy ai biết!

Bài 10. Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ Nghiêm Thượng Biền bị quy là Phản Bội.

(Xem chi tiết ở phần chỉ điểm – Quyển 2. Thực lực Cộng sản Việt Nam trước 1940 và những người TQ trong hàng ngũ, xem thêm chương 5 (Quyển này) – Bí thư Xứ ủy Trung kỳ Đinh Văn Di bị cho là phản bội.)

Bài 11. Lời Vọng từ các oan hồn các Xứ ủy Bắc kỳ cũ.

Chương 3. Xứ ủy Bắc kỳ của Hồ Chí Minh (thời sau 1941) không phải Cộng Sản.

Bài 1. Xứ ủy viên xứ ủy Bắc kỳ của Hồ Chí Minh (thời sau 1941) chẳng có ai được bất cứ 1 văn kiện nào của đảng cộng sản Đông Dương trước 1941 nhắc tới tên.

Bài 2. Diệt hết Cộng sản kỳ cựu – chúng quay lại hô hào “Thanh Đảng” để diệt trừ nốt những cấp dưới của họ!

Khoản II. Kỳ cựu ở xứ ủy Trung Kỳ cũng bị vu là phản bội rồi giết đi – dựng nên một bọn quỷ ma.

Chương 4.      Bọn quỷ vu cho Xứ ủy Trung Kỳ phản bội rồi giết họ.

Bài 1. Bí Thư xứ ủy Trung Kỳ không phản bội! Nhưng bọn quỷ đã giết ông năm 1945 mà không một bản án.

Bài 2. Xứ ủy viên Trung kỳ Thái Văn Giai hành trình từ Kiên cường tới phản bội rồi chết mất tích.

Bài 3. Bọn quỷ bịa láo ra tổ chức AB đoàn rồi bọn bút nô đánh hội đồng.

Chương 5.      Bọn quỷ diệt khẩu ở xứ ủy Trung Kỳ.

Bài 1. Thủ tiêu Nguyễn Phong Sắc – Bí thư xứ ủy Trung Kỳ rồi diệt người thân và chuyện lũ quỷ gán ghép “vợ chồng”.

Bài 2: Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị Lê Thế Tiết chết, và chết cả người anh ruột cũng là kỳ cựu cộng sản.

Bài 3. Cái chết bí hiểm của vị Chính ủy Quân khu Trị – Thiên 1966-1971 – người được nói là con rể của kỳ cựu Cộng Sản Lê Thế Tiết.

Bài 4. Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên bị giết rồi quỷ nhận xằng ta là Lê Viết Lượng.

Bài 5. Lợi dụng chiêu bài Thanh Đảng để thay cũ đổi mới.

Chương 6. Xứ ủy Trung Kỳ mới không phải Cộng Sản.

Bài 1. Diệt hết rồi thay bằng họ nhà quỷ – và bọn quỷ kể chuyện láo, phét.

Bài 2. Thay bằng các bí thư miệng còn hơi sữa – Và Trần Hữu Dực cũng kể chuyện Láo.

Khoản III. Thủ tiêu xứ ủy Nam Kỳ.

Chương 7. Tiêu diệt Xứ ủy Nam Kỳ.

Bài 1. Khởi nghĩa Nam kỳ – Bị lộ, chỉ điểm và thủ tiêu hết lãnh đạo và kỳ cựu của đảng Cộng sản Đông Dương.

Bài 2. “N.D.H., bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn” cũng bị đổ oan phản bội như những cán bộ kỳ cựu cộng sản khác ở Bắc va Trung Kỳ!

Chương 8. Diệt khẩu ở xứ ủy Nam Kỳ.

Bài 1. Bí thư xứ ủy Nam Kỳ – Đến 1940 cả bốn anh em ruột đều bị chết hết!

Bài 2. Bí thư xứ ủy Nam Kỳ Tạ Uyên chết và chết cùng nhiều người thân.

Bài 3. Ủy Viên Trung ương Đảng Phan Đăn Lưu chết và người cha cũng bị “Xử oan”, chết trong cải cách ruộng đất – và chuyện bí ẩn những bức thư từ khám tử hình nói gì?

Bài 4. Bí thư xứ ủy Nam kỳ  Nguyễn Thị Minh Khai chết và chết cả nhà.

Chương 9. Xứ ủy Nam Kỳ Mới toàn là Xã hội đen (Ít nhất cũng là tù Hình Sự)

Bài 1. Cộng Sản Miền Nam bị giết hết, thay toàn bộ bằng “tù Côn Đảo về”.

Bài 2. Sự Thật “Tù Côn Đảo về” là gì?

(Xem chi tiết tại Quyển 15. Giết tù Chính trị – dùng bọn tù hình sự bảo là Tù Cộng sản rồi cho làm Lãnh đạo. Dùng quỷ thay người – chủ tịch Côn Đảo năm 1945 là tướng cướp.)

Bài 3. Đớn đau “Tù Côn Đảo về” thì kiên cường – Cộng Sản kỳ cựu tại chỗ thì bị chết hoặc đổ cho là phản động!

(Xem chi tiết tại Quyển 32. Chuyện diệt Kỳ cựu Cộng sản ở cấp tỉnh. Đớn đau: “Tù về” thì kiên cường – Cộng sản kỳ cựu tại chỗ thì bị chết hoặc đổ cho là phản động!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: