Quyển 5. Hồ Chí Minh – Ác quỷ giết “người thân” (Giết cả họ Nguyễn Sinh của Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch QH VN) để về “Thăm quê”

Phần III. Diệt Khẩu.

Quyển 5. Hồ Chí Minh – Ác quỷ giết “người thân” (Giết cả họ Nguyễn Sinh của Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch QH VN) để về “Thăm quê”.

Lời Dẫn: Người thân thích họ hàng – (Những người cùng thời NAQ), Bạn thân với Nguyễn Ái Quốc – Hoặc là biết rõ mặt Nguyễn Ái Quốc thì … Hồ giết để giả dạng NAQ!

Chương 1. Bạn Nguyễn Ái Quốc hầu hết là bị mất tích.

Bài 1.   Bạn Nguyễn Ái Quốc ở Pháp hầu hết là bị mất tích.

Bài 2. Các người bạn và đồng chí của Nguyễn Ái Quốc qua một văn bản bút tích – Đến 1945 đa số đều bị chết hoặc mất tích.

Bài 3. Hồ Chí Minh kể không đúng những người bạn của Nguyễn Ái Quốc.

Bài 4. Hồ Chí Minh chỉ kể về những người Bạn Nguyễn Ái Quốc ở một địa chỉ không xác định.

Chương 2. Bạn Nguyễn Ái Quốc là chết.

Bài 1. Người yêu của Nguyễn Ái Quốc thì đi tu ở Sài Gòn, đến chết Hồ vẫn không gặp, và người bạn thân thiết của 2 người là Diệp Văn Kỳ thì  chết bí ẩn 1945.

Bài 2: Trần Đình Long – Một kỳ cựu CS, biết NAQ nên phải: … Chết! và nỗi Lòng người con – nhà văn Trần Đình Lương – hiện sống ở Úc.

Bài 3. Trương Thái Lôi – Bạn thân NAQ – chết bí ẩn – Cùng những người bạn khác.

Bài 4. Bạn Nguyễn Ái Quốc – Nguyễn An Ninh trở thành kẻ “Chủ Nghĩa Cải Lương” và cái chết bí ẩn.

Bài 5: Năm 1946 Hồ Chí Minh đi Pháp – Bạn thân NAQ – là Khánh Ký – Bỗng chết mà không gặp Hồ!

Bài 6. Lê Văn Sao bạn NAQ và Khánh Ký– Gia đình tan hoang!

Bài 7. Phạm Quỳnh ăn cơm với NAQ nên 1945 Hồ phải giết đi – Đớn đau con của Phạm Quỳnh viết “ Như có Bác trong ngày đại thắng , Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng…”

Bài 8. Phan Bội Châu rất thân với NAQ nên cả hai con trai và 1 con rể cụ đã phải chết, cụ và gia đình bị coi là “địa chủ ác ôn”, và bị Hồ đốt hình nộm!

Chương 3. Hồ giết “Anh chị” và cả họ Nguyễn Sinh của Nguyễn Sinh Hùng – (Chủ tịch QH VN) để về “thăm quê”.

Bài 1.  Anh ruột NAQ còn trẻ đã chết – Ngày mất Hồ rảnh rỗi nhưng không về viếng!

Bài 2. Chị ruột NAQ chết kịp lúc để Hồ “Thăm quê” – Ngày chết Hồ cũng rỗi nhưng không viếng!

Bài 3. Anh và chị NAQ bị giam mỗi người một nhà.

Bài 4. Giết người diệt khẩu: Trần Đăng Ninh “thăm” cụ Bùi Bằng Đoàn và “Anh chị” “Bác” – 3 người đó chết xong thì Trần Đăng Ninh cũng chết.

Bài 5. Giết cả Họ Nguyễn Sinh – Của Nguyễn Sinh Hùng – Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam – để “Bác” về “Thăm Quê”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: