Quyển 9. Hồ giết hết Cộng Sản kỳ cựu trong Đảng CS Đông Dương của NAQ – Diệt thân và phá mồ mả nhà họ

“Trước khi trở thành chúa quỷ, đại diện cho những gì xấu xa nhất, Sa-tăng từng là tổng thiên thần do Chúa trời tạo ra, được Chúa yêu quý nhất. Thì Hồ không có cái phần đời ban đầu của quỷ Sa tăng mà chỉ có phần sau của quỷ đó là lúc: Bị ném xuống 18 tầng địa ngục và trở thành chúa quỷ. Từ đó, nó được gọi là Sa-tăng, có nghĩa là sự hủy diệt!”

Đối tượng nghiên cứu.

Những người nghiên cứu ở quyển này là những người Cộng sản kỳ cựu của NAQ, họ là những người: Ký các văn kiện của Đảng CS Đông Dương trước 1941 (thời điểm Hồ “về nước”), hoặc được các Tài liệu của Mật thám, cảnh sát Pháp nói là kỳ cựu Cộng sản, hoặc được các văn kiện của Đảng CS Đông Dương trước 1941 nhắc tới tên.

(Cùng đối tượng nghiên cứu với quyển này là quyển 4 và 1 số quyển khác)

Đối lập với họ là những người “Cộng sản” của Hồ,  họ là những kẻ ở quyển 7 (gồm cả quyển 6 và quyển 8 và 1 số quyển khác) – chúng xuất hiện bên Hồ từ 1940 về sau – chúng là những người không hề được các văn kiện của Đảng CS Đông Dương trước 1941 nhắc tới tên. Hoặc có mạo tên những người được các văn kiện của Đảng CS Đông Dương trước 1941 nhắc tới tên thì qua nghiên cứu Hồi ký hoặc các chuyện chúng kể thường phét và phi logic (Như Hoàng Quốc Việt nhận xằng là Hạ Bá Cang – Quyển 4).

Nói Hồ đã diệt hết Cộng sản kỳ cựu của NAQ nhiều người không dám tin – làm sao mà làm được chuyện đó? Nhưng nếu ta biết Đảng CS ĐD của NAQ đến 1940 chỉ có khoảng 1000 người (Quyển 2), Hồ đã giết họ ở quyển 4, các quyển ở phần Phần IV. D  (Đặc biệt là quyển 24, 27, 28) và 1 số quyển khác.

Và nay là quyển 9 – chúng ta cùng nghiên cứu: Kìa 9/9 Hạt giống đầu tiên, 62/62 người học Đại Học Phương Đông, 250/250 người Học Lớp Thanh Niên của NAQ, 200/200 người NAQ gửi học ở trường QS Hoàng Phố, 8/8 người thành lập chi bộ đảng CS Đầu tiên, 5/5 người dự hội nghị Thành lập đảng 1930, 4/4 vị Tổng bí thư…

Ôi xót xa.

Chương 1. Hồ giết 9/9 Hạt giống đầu tiên của của Đảng cộng Sản Đông Dương thời Nguyễn Ái Quốc – cùng người thân và mồ mả gia đình họ bị phá!

(Tổng số 9 người Tâm Tâm xã thì: Có 3/9 người còn sống tới 1945, thì 2 trong 3 người đó đã bị Hồ nói mắc tội… Phản bội –  3 người đều chết bí hiểm thời 1945 cùng những người thân của họ. 5/9 người thì nói đã chết trước khi Hồ xuất hiện  – năm 1940, 1/9 người thì nói còn sống để viết “Hồi ký cách mạng” năm 1962 – Nhưng không đúng!)

Bài 1. Cộng Sản tiền bối: Nhân vật số 2, số 3, số 4 của Đảng cộng Sản Đông Dương thời Nguyễn Ái Quốc” Đến khi Hồ xuất hiện đều chết hết.

Bài 2. Trương Vân Lĩnh – Cộng Sản tiền bối thời Nguyễn Ái Quốc – Nhân vật thứ 4 của Đảng CS Đông Dương (1 trong 3 người còn lại của 9 người hạt giống đầu tiên) – bị nghi là phản bội – chết bí hiểm năm 1945.

            Phụ Bài 2. Bạn thân của Trương Vân Lĩnh – đều bị giết hết (Như là cuộc diệt khẩu vậy), Nguyễn Tạo mới không phải là Nguyễn Tạo cũ – bạn Trương Vân Lĩnh.

            Bài 3. Lâm Đức Thụ nhân vật số 2 của đảng cộng sản Đông Dương bị cộng sản thời Hồ Chí Minh kết tội …Phản Bội – bị dân quân đập chết năm 1947, vợ con mất tích.

Phụ bài 3. Diệt khẩu 2 cha con người em trai ruột Lâm Đức Thụ, cùng các cháu cũng là kỳ cựu Cộng sản thời Nguyễn Ái Quốc – Đào phá mộ phần.

Bài 4. Nhân vật số 3 của đảng CS Đông Dương – Hồ Tùng Mậu chết bí hiểm năm 1951.

Phụ bài 4. Ba năm – Ba cha con, anh em ruột của “Nhân vật số 3 đảng CS Đông Dương” Hồ Tùng Mậu – Đều là kỳ cựu Cộng Sản Đông Dương – cùng chết.

Bài 5. Về 6 người còn lại (Trong 9 hạt nhân – của Đảng CS Đông Dương) – đã kịp chết hết – thông tin bị đổi lung tung, người thì bị cho là Phản bội –  2 người chết không có mộ – một dấu hiệu Cộng Sản kỳ cựu bị quỷ thủ tiêu!

Chương 2. Hồ giết 62/62 người học Đại học Cộng sản Phương Đông.

Bài 1. Đảng Cộng Sản Đông Dương có ít nhất 62 người học Đại học Cộng sản Phương Đông và khi Hồ xuất hiện thì họ đã chết hết 62/62!

Bài 2. Sự thật về 4 người được bọn quỷ nói là “học Trường đại học Phương Đông” mà được sống tới già.

Lời dẫn. Nói có 4/62 người chết già thì có nhiều dấu hiệu cho thấy những người chết già về sau không phải những người học Đại học Cộng sản Phương đông thật với những bí danh mà Văn kiện Đảng đã nêu. (Lưu ý là Ban Biên Tập đã chú thích – còn cái chú thích đó của ban biên tập có đúng không thì phải nghiên cứu.)

Bài 2.1 Bùi Công Trừng không phải: “Giao: Bùi Công Trừng, học Trường đại học Phương Đông, 1927-1930.”!

Bài 2.2: Bùi Lâm không phải là người: “tên thật là Nguyễn Văn Dị”! không thể là: “Ming Khang: Minh Kan (Minh Khánh), học Trường đại học Phương Đông, 1926-1928.”!

Bài 2.3 Nguyễn Khánh Toàn không phải người: Học Đại học Cộng sản Phương Đông.

Bài 2.4 Trần Văn Giàu  Không phải: H.N: Hồ Nam, học Trường đại học Phương Đông, 1930-1932.Cũng hẳng phải Cộng Sản kỳ cựu!

Bài 3. Bí ẩn những cái chết của 14/62 người học Đại Học Phương Đông “chết trẻ hoặc là có một ít thông tin”.

Chương 3. Hồ giết hết 250/250 người học lớp Thanh Niên do NAQ tổ chức ở Quảng Châu.

Chương 4. Hồ giết hết 200/200 người do NAQ gửi học Quân sự Hoàng Phố!

Chương 5. Hồ giết 8/8 người thành lập “CHI BỘ CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM”

Chương 6: Hồ đã giết hết 5/5 kỳ cựu dự ngày thành lập đảng CS Đông Dương 1930!

Hay chuyện cười: Người sống không nhớ bằng người chết.

Lời dẫn. Nếu Hồ đúng là NAQ, Nếu Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thiệu đúng là 2 trong 4 người dự hội nghị thành lập Đảng 1930, nếu những kỳ cựu của đảng cộng sản Đông Dương vẫn còn sống tới sau 1945 thì không có những chuyện dở khóc dở cười sau đây.

Bài 1. Thành phần “Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1930” Đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền sai với Hồ Chí Minh.

Bài 2. Ba “Đại biểu” còn sống mà không ai nhớ ngày thành lập Đảng?

Bài 3. Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thiệu không phải người dự hội nghị thành lập đảng – và tất nhiên là cả Hồ nữa.

Chương 7. Hồ diệt khẩu 4/4 gia đình Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Đông Dương.

Bài 1. Đến năm 2000 một số Tổng bí thư đảng Cộng sản Đông Dương mới được thừa nhận và bí ẩn những cái chết của họ.

Bài 2. Hồ Diệt Khẩu gia đình Tổng bí thư Trần Phú cùng người thân của ông.

Phụ bài 2. Hồ giết 233/233 Đảng viên Tân Việt Cách mạng đảng.

Chương 8. Hồ diệt khẩu các gia đình Bí Thư xứ ủy (Xem quyển 4)

Chương 9. Hồ giết 8 đoàn Viên đầu tiên – 8 hạt giống đỏ – 8 đóa hoa ngát hương. (Xem Quyển 30. Giết lãnh tụ Phong Trào Thanh Niên, Học Sinh. Dùng trẻ em để làm giao liên và khủng bố, khi lộ chuyện đã giết cả nhà anh Kim Đồng, Vừ A Dính, Võ Thị Sáu… rồi phong Anh Hùng.)

Chương 10. Hồ giết Cộng sản trong Cải cách ruộng đất (Xem Quyển 22. Cải Cách ruộng đất, Nhân Văn giai phẩm, Xét lại chống đảng là giết Cộng Sản và trí thức Việt duy trì một lũ văn nô.)

Chương 11. Hồ giết Cộng sản ở Miền Nam (Xem quyển 24, 27, 28)

Chương 11. Hồ giết Cộng sản kỳ cựu rồi đổ cho Phản Bội ( Như Lâm Đức Thụ, Trương Vân Lĩnh, Đinh Văn Di, Bí Thư Chợ Lớn N.D.H, Ngô Đức Trì… Mời Độc Giả tổng hợp giúp)

Chương 12. Cộng sản kỳ cựu bị chết bí ẩn rồi lãng quên.

(Như Trần Đình Thanh, Phùng Chí Kiên…Mời Độc Giả tổng hợp giúp – chúng tôi không có thời gian)

One thought on “Quyển 9. Hồ giết hết Cộng Sản kỳ cựu trong Đảng CS Đông Dương của NAQ – Diệt thân và phá mồ mả nhà họ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: