Tag Archives: Bài được chú ý

Bài 1. Dấu hiệu nhận biết bọn quỷ giả danh.

Quyển 7. Bầy quỷ – Hay chuyện: Nhân dân Việt Nam – Nhận quỷ làm cha!

Hay chuyện: Bầy Quỷ Sa Tăng Được ca tụng là … Lãnh tụ Cộng Sản!

Hay chuyện: Các lãnh tụ “Cộng Sản tiền bối” giết “Cha, Mẹ, vợ, con và họ hàng…” Continue reading Bài 1. Dấu hiệu nhận biết bọn quỷ giả danh.

Chương I. Nguyễn Ái Quốc đã chết!

Lời dẫn. Nguyễn Ái Quốc đã chết tháng 6 – năm 1932, Văn kiện Đảng cộng sản đông dương tháng 3/1933 vẫn khẳng định điều đó, 6 báo đưa tin mà không cải chính. Hồ “về nước” thì Đảng ở miền Bắc không biết, Miền Nam không hay và những hành động mập mờ đánh lận con đen: Khi thì nói: ta là NAQ, khi lại nói HCM và NAQ là 2 người… Continue reading Chương I. Nguyễn Ái Quốc đã chết!

Bài 1. CCRD là giết Cộng Sản, Trí thức Việt Nam.

Chương 1.   Sự thật về Cải cách ruộng đất 1946 – 1957 ở Việt Nam.

    Bài 1. CCRD là giết Cộng Sản, Trí thức Việt Nam.

A. Câu hỏi lớn: Không hiểu saongười bị bắn trong làng xã tôi hầu hết là từng là đảng viên cộng sản…”? Continue reading Bài 1. CCRD là giết Cộng Sản, Trí thức Việt Nam.

Bài 1. Văn bản Việt – Pháp ký kết trong năm 1946 là cần thiết và chấp nhận được.

Quyển 17: HCM phát động Cuộc Chiến chống Pháp để che đậy mình.

Nước đục dễ bắt cá (Hay chuyện Chiến tranh Việt – Pháp là để lũ quỷ thủ tiêu Cộng sản và Trí thức Việt). Continue reading Bài 1. Văn bản Việt – Pháp ký kết trong năm 1946 là cần thiết và chấp nhận được.

Bọn quỷ đưa lực Lượng từ TQ về bằng cách nào?

Lời dẫn. Bọn quỷ đưa lực lượng từ Trung quốc về dưới danh nghĩa Các đoàn quân Nam tiến để giết Cs và trí thức Việt Nam – rồi quay lại giết những chỉ huy các đoàn quân đó (Quyển 25), giết tù chính trị của VN rồi cho cốt cán giả danh “Tù về” (Quyển 15). Ngoài ra chúng còn công khai đưa lực lượng về: Kìa mỗi lần sang TQ Hồ lại đưa một đoàn quân về, Kìa những “Cốt Cán” giả danh từ Pháp về… Tôi không có dịp Tổng Hợp đầy đủ, chỉ đơn cử 1 lần trong số đó. Continue reading Bọn quỷ đưa lực Lượng từ TQ về bằng cách nào?

Bài 1: Dọn đường cho quỷ, Hồ phát động đồng khởi. CS diệt hết, Mặt Trận GP MN ra đời!

Quyển 27. Đồng Khởi 1960 là giết nốt Cộng sản và trí thức Nam bộ rồi đưa Quỷ vào thành lập Mặt Trận Giải Phóng miền Nam việt Nam.

Chương1:   Nước đục thả câu – Trước mỗi một tổ chức lớn ra đời là một cuộc tàn sát lớn không tiền khoáng hậu! Continue reading Bài 1: Dọn đường cho quỷ, Hồ phát động đồng khởi. CS diệt hết, Mặt Trận GP MN ra đời!

Quyển 26. Cháy nhà Hôi của, Hồ phá hiệp định Genève – Mưu sâu kế bẩn tập kết 1954 Hồ giết CS miền Nam rồi thay bằng quỷ!

 Mục lục:

Chương 1. Cháy nhà Hôi của Hồ phá hiệp định Genève.

Chương 2. Mưu sâu kế bẩn tập kết 1954 Hồ giết CS miền Nam rồi thay bằng quỷ! (Độc giả tự nghiên cứu)

Chương 3. Vừa cướp vừa la, Hồ để CS miền Nam ngồi chơi ngoài bắc. (Độc giả tự nghiên cứu) Continue reading Quyển 26. Cháy nhà Hôi của, Hồ phá hiệp định Genève – Mưu sâu kế bẩn tập kết 1954 Hồ giết CS miền Nam rồi thay bằng quỷ!

Bài 1. Ủy viên quân sự tối cao của Chính phủ tại miền Nam Đàm Minh Viễn chết mất xác rồi bị quên.

Lời dẫn. Các thủ lĩnh Quân sự cầm đầu các đội quân từ Miền Bắc vào Nam, thực hiện rất nhiều việc “Tiễu trừ phản động”. “Tay sai”… Như Nguyễn Bình diệt Dương Văn Dương … thế rồi họ bị chết với những lý do rất là tắc ơ. Continue reading Bài 1. Ủy viên quân sự tối cao của Chính phủ tại miền Nam Đàm Minh Viễn chết mất xác rồi bị quên.

Bài 1: Hội hướng đạo việt nam – câu hỏi khó giải đáp.

Quyển 11. Hồ giết người ở các Hội đoàn lớn ở Việt Nam rồi cho quỷ giả danh.

Lời dẫn. Hồ nói là các lãnh đạo các hội đoàn này theo Hồ, ấy vậy mà gia đình họ thì cứ chết nhăn răng, các hội đoàn đó thì từ 1954 đã bị cấm hoạt động! Continue reading Bài 1: Hội hướng đạo việt nam – câu hỏi khó giải đáp.

Bài 1. Trường Trinh là quỷ! “…“Đấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác Lê” đã giết Đặng Xuân Khu rồi thế chỗ!

Quyển 8. Cai ngục Lê Đức Thọ và chuyện Tổng bí thư được bầu bằng mồm – diệt người thân.

Chương 1 – Trường Trinh ác quỷ diệt người thân của Đặng Xuân Khu! Continue reading Bài 1. Trường Trinh là quỷ! “…“Đấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác Lê” đã giết Đặng Xuân Khu rồi thế chỗ!