Tag Archives: QUYỂN 22. HỒ ĐÃ LỢI DỤNG VIỆC CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT ĐỂ GIẾT TIẾP CÁC CỘNG SẢN VÀ TRÍ THỨC VIỆT NAM CÒN SÓT.

Sử dụng trẻ em để tổ chức Ám Sát

Đội còn tổ chức xử tử hình tên việt gian Paquet (Lê Hữu Bá Kế) tại nhà riêng; nắm địa chỉ nhà riêng, quy luật hoạt động của tên việt gian đầu sỏ Trương Đình Tri, Chủ tịch hội đồng an dân Bắc Kỳ, để đưa đường cho đội trừ gian của ta tiêu diệt… Continue reading Sử dụng trẻ em để tổ chức Ám Sát

Thông tri của Ban Bí thư số 27-TT/TW, ngày 13 tháng 3 năm 1957 về việc săn sóc gia đình của cán bộ bị xử oan trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=81&id=BT1950363986

Vừa qua, trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, ở một số địa phương đã có sai lầm đả kích lầm vào một số đảng viên và cán bộ của Đảng; hầu hết các tỉnh đều có người bị xử oan; đó là một tổn thất lớn của chúng ta.  Continue reading Thông tri của Ban Bí thư số 27-TT/TW, ngày 13 tháng 3 năm 1957 về việc săn sóc gia đình của cán bộ bị xử oan trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức

Nước mắt cá sấu.

Giai thoại về “nước mắt cá sấu” ám chỉ một người bày tỏ sự buồn bã một cách giả tạo. Continue reading Nước mắt cá sấu.

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Địa chủ phản động ác ghê” đăng báo Cứu quốc số 2459

Thời gian: 2 – 11 – 1953

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Địa chủ phản động ác ghê” đăng báo Cứu quốc số 2459 Continue reading Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Địa chủ phản động ác ghê” đăng báo Cứu quốc số 2459

1. Báo về CC RD

http://caubay.blogspot.com/2013/07/cai-cach-ien-ia.html

THẢM SỬ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, CỦA CHIẾN TRANH NAM BẮC & HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA
 Cũng như nhiều đứa trẻ sinh ra ở Miền Bắc và Trung từ vĩ tuyến 17 trở ra, tôi được kể rất nhiều về cải cách ruộng đất từ lúc 4 tuổi, mà tôi là một nạn nhân gián tiếp.  Continue reading 1. Báo về CC RD

Bài 3: Lý do tiến hành CCRD là ngụy tạo.

Lý do đưa ra: “nếu như mà Việt Nam không tiến hành việc này, thì không thể đối lấy cái điều là nhận được viện trợ để tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp,” sử gia nói với BBC. Continue reading Bài 3: Lý do tiến hành CCRD là ngụy tạo.

Bài 2: Cải cách ruộng đất là man trá, là diệt khẩu!

I. Câu hỏi lớn: “Chúng tôi có mấy người liên lạc trong thời kỳ bí mật ở ngoại thành Hà Nội, thì đội cải cách về, chẳng hiểu thế nào mà họ nghèo, quy là địa chủ, bắn chết..

Phải chăng là mượn “Cải cách ruộng đất” Để diệt khẩu?

Phải chăng người liên lạc thì biết nhiều Bí Mật nên cần phải im tiếng? Continue reading Bài 2: Cải cách ruộng đất là man trá, là diệt khẩu!

Bài 1. CCRD là giết Cộng Sản, Trí thức Việt Nam.

Chương 1.   Sự thật về Cải cách ruộng đất 1946 – 1957 ở Việt Nam.

    Bài 1. CCRD là giết Cộng Sản, Trí thức Việt Nam.

A. Câu hỏi lớn: Không hiểu saongười bị bắn trong làng xã tôi hầu hết là từng là đảng viên cộng sản…”? Continue reading Bài 1. CCRD là giết Cộng Sản, Trí thức Việt Nam.