Tag Archives: QUYỂN 23. DÙNG XONG LÀ GIẾT – 3 NGÀY GIẾT 2 THỨ VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN.

Bài 2. Trần Đăng Ninh nhận lệnh Hồ đi thăm và “Trao quà” của Hồ cho cụ Bùi Bằng Đoàn (Bố Bùi Tín) và “Anh chị” “Bác Hồ” – 3 người này chết xong thì Trần Đăng Ninh cũng chết.

  1. Nhận việc lớn.

Đầu năm 1949, Cụ Bùi Bằng Đoàn được chuyển vào vùng tự do Thanh Hóa để được an toàn lâu dài. Ban thường trực Quốc hội có định kỳ cử người vào Thanh Hóa thăm hỏi báo cáo tình hình và xin ý kiến Cụ Bùi. Continue reading Bài 2. Trần Đăng Ninh nhận lệnh Hồ đi thăm và “Trao quà” của Hồ cho cụ Bùi Bằng Đoàn (Bố Bùi Tín) và “Anh chị” “Bác Hồ” – 3 người này chết xong thì Trần Đăng Ninh cũng chết.

Bài 1. Ba ngày giết 2 Lãnh Đạo Bộ Công An: Bộ Trưởng và Thứ Trưởng.

Chương 2. Ba ngày giết 2 Lãnh Đạo Bộ Công An: Bộ Trưởng và Thứ Trưởng.

Bài 1. Ba ngày giết 2 Lãnh Đạo Bộ Công An: Bộ Trưởng và Thứ Trưởng.

NhẬN Thư Mật “Có thư “rất mật”, “tối mật”, có thư “tối khẩn”, Bác yêu cầu đọc xong đốt ngay. Continue reading Bài 1. Ba ngày giết 2 Lãnh Đạo Bộ Công An: Bộ Trưởng và Thứ Trưởng.

Bài 3. Giết xong … “tên Đại việt Gian” thì cả 2 đều an toàn sau đó lại… đều bị chết.

A. Lưu ý: Trần Bình thì bảo là Liệt Sĩ năm 1947, còn Đặng Đình kỳ thì bảo bị giam ở Hỏa Lò với án Tử Hình! (Sao 2 người đi giết tên Đại Việt Gian mà rút lui an toàn rồi về với Hồ thì lại sớm bị Pháp giết đến vậy?

            Chính là Hồ giết người diệt khẩu! Continue reading Bài 3. Giết xong … “tên Đại việt Gian” thì cả 2 đều an toàn sau đó lại… đều bị chết.

Bài 2. Vụ giết Bs Trương Đình Tri – điển hình của việc giết người diệt khẩu.

Hình: Hồ Chí Minh giới thiệu Nội các mới trước Quốc hội ngày 2 tháng Ba 1946. Từ trái sang phải: Trương Đình Tri, Đặng Thai Mai, Chu Bá Phượng, Nguyễn Tường Tam, Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Chí Minh, Vĩnh Thụy, Lê Văn Hiến, Phan Anh, Vũ Đình Hoè, Trần Đăng Khoa, Bồ Xuân Luật. Tài liệu: Hội Sử học Việt Nam. Continue reading Bài 2. Vụ giết Bs Trương Đình Tri – điển hình của việc giết người diệt khẩu.

Bài 1. Từ 1945 đến 1988 có 5 bộ trưởng y tế thì tất cả đều chết khi đang tại vị!

Quyển 23. Dùng xong là giết – 3 ngày giết 2 Thứ và Bộ trưởng bộ Công An. Bán mạng cho quỷ 5 Bộ trưởng bộ Y tế chết khi đang tại vị. (Dùng tay chân giết Cộng Sản và trí thức Việt sau đó thì quay lại giết họ)

Chương 1. Dùng các bộ trưởng y tế để đầu độc rồi giết họ. Continue reading Bài 1. Từ 1945 đến 1988 có 5 bộ trưởng y tế thì tất cả đều chết khi đang tại vị!