Tag Archives: QUYỂN 30. GIẾT LÃNH TỤ PHONG TRÀO THANH NIÊN – HỌC SINH. DÙNG TRẺ EM ĐỂ LÀM GIAO LIÊN – KHỦNG BỐ.

Phụ bài 7. CS chửi bố Quách Thị Trang

  1. Tả Quách Văn Bội cùng người tình với một thái độ khinh bỉ.

“Lão Bội túm chặt lấy váy mụ Hả lôi xềnh xệch vào bụi ruối cách đấy một cái quăng dao. Mụ Hả chưa biết thoát ra bằng cách nào, người đã mềm nhũn ra.” Continue reading Phụ bài 7. CS chửi bố Quách Thị Trang

Bài 7. Cộng sản chửi bố Quách Thị Trang

Quách Thị Trang (1948– 1963), http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A1ch_Th%E1%BB%8B_Trang

Quách Thị Trang (1948– 1963), pháp danh Diệu Nghiêm, là một phật tửtham gia trong cuộc biểu tình phản đối chính sách bất bình đẳng tôn giáo của chế độ Đệ nhất Cộng hòa và đã bị bắn chết ngày 25 tháng 8 năm1963. Continue reading Bài 7. Cộng sản chửi bố Quách Thị Trang

Phụ bài 2. Hồ Đã giết cha của Lê Minh Quới!

  1. Có 2 ông Lê Văn Sô đều là Lão thành CM?
  2. Ông thứ nhất: LÊ VĂN SÔ (1904 – )

Phụ lục II

TÓM TẮT TIỂU SỬ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, ĐỊA DANH LỊCH SỬ

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)   Continue reading Phụ bài 2. Hồ Đã giết cha của Lê Minh Quới!

Bài 2. Bí thư Lê Minh Quới có cha là CS NAQ – Đối tượng mà Hồ phải giết!

Tháng 11-1962, bị đưa ra Côn Đảo và hi sinh ngày 20-2-1963 trong tù.

Anh Lê Minh Quới sinh ra trong một năm đặc biệt của gia đình anh và của Cách mạng Việt Nam: 1927. Năm ấy cha anh là ông Lê Văn Sô rời khỏi nhà đi sang Trung Quốc dự lớp học của Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội Continue reading Bài 2. Bí thư Lê Minh Quới có cha là CS NAQ – Đối tượng mà Hồ phải giết!

Bài 1. Đỗ Ngọc Thành dấu hiệu bị quỷ thủ tiêu.

Chương 3. Hồ giết thủ lĩnh phong trào học sinh sinh viên Miền Nam. (6 liệt sĩ thành đoàn – Ai giết?). Continue reading Bài 1. Đỗ Ngọc Thành dấu hiệu bị quỷ thủ tiêu.

Bài 6. Hồ sơ ý để lộ chuyện bí mật thế là giết Cận Vệ rồi quên!

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Tứ cố vô thân làm “chiến sĩ bảo vệ, giúp việc Bác Hồ và là đầu bếp đầu tiên của Người

Continue reading Bài 6. Hồ sơ ý để lộ chuyện bí mật thế là giết Cận Vệ rồi quên!

Bài 5. Lý do Lò Văn Giá hy sinh – lãng xẹt! Hay chuyện Hồi ký viết láo!

A. Phân tích và bằng chứng:

Đồng chí Trần Đăng Ninh đã viết trong cuốn “ Hai lần vượt ngục’’ có đoạn: Anh thanh niên Thái đưa chúng tôi đến đây đã hết phận sự. Continue reading Bài 5. Lý do Lò Văn Giá hy sinh – lãng xẹt! Hay chuyện Hồi ký viết láo!

Bài 4. Võ Thị Sáu và các anh trai? Lê Thị Hồng Gấm và em trai tại sao lại hy sinh cùng một năm?

A. Nhận xét:

1.Các anh trai Võ Thị Sáu tên là gì? Còn sống tới 1975 hay không?

Năm 1949, chị gặp được người anh trai là chiến sĩ cách mạng ” (Văn bản 1) Continue reading Bài 4. Võ Thị Sáu và các anh trai? Lê Thị Hồng Gấm và em trai tại sao lại hy sinh cùng một năm?

Bài 3. Cả nhà bị thủ tiêu “treo xác lên cây” chỉ sót người anh do “hôm ấy vào núi nên không bị bắt”!

  1. cả nhà bị giết!

            “Bố Vừ A Dính là cán bộ Việt Minh của địa phương đã bị thực dân Pháp bắt và giam cầm tại nhà tù Sơn La. Ông đã bị thực dân Pháp thủ tiêu tại nhà tù Sơn La năm 1949. Continue reading Bài 3. Cả nhà bị thủ tiêu “treo xác lên cây” chỉ sót người anh do “hôm ấy vào núi nên không bị bắt”!

Bài 2. Lộ chuyện Hồ giết cả nhà Kim Đồng! Rồi phong Anh Hùng cho thiếu nhi cả nước noi gương!

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Kim Đồng làm giao liên cho Hồ:

            “Thời gian: – 6 – 1942 Continue reading Bài 2. Lộ chuyện Hồ giết cả nhà Kim Đồng! Rồi phong Anh Hùng cho thiếu nhi cả nước noi gương!