Tag Archives: Quyển 33. Siêu Điệp Báo Việt Cộng = Siêu Lừa + Giết người.

Bài 5. “Đại tá tình báo Nguyễn Minh Vân” là của giả và là kẻ nhận vơ đã viết tập thơ “Sống trong mồ”.

Lời dẫn.

“Đại tá tình báo Nguyễn Minh Vân” người đã nhận là tác giả của 3000 câu thơ trong tập “Sống trong mồ” và viết nhiều bài kể về tình báo Việt Cộng, ta hãy xem hắn là ai. Continue reading Bài 5. “Đại tá tình báo Nguyễn Minh Vân” là của giả và là kẻ nhận vơ đã viết tập thơ “Sống trong mồ”.

Bài 4. Số phận bi hài của Minh Chuyên người viết loạt bài về Vũ Ngọc Nhạ khi thăm quê.

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Minh Chuyên người viết loạt bài về Vũ Ngọc Nhạ khi thăm quê.

            Năm 2001 Minh Chuyên đã tháp tùng “Ông cố vấn” Vũ Ngọc Nhạ về “Thăm quê” ở Thái Bình và viết loạt bài “Ông Cố vấn trong phủ Tổng thống(Văn bản 1) Continue reading Bài 4. Số phận bi hài của Minh Chuyên người viết loạt bài về Vũ Ngọc Nhạ khi thăm quê.

Bài 3. Khống chế Giám đốc “nhà xuất bản Công An Nhân Dân” – Trung Tướng Hữu Ước để thực hiện ý đồ đen tối.

Lời dẫn.

Trong một chế độ độc đảng, những nhà xuất bản chỉ là cánh tay nối dài của Đảng trưởng, họ bảo gì thì phải nghe nấy. Continue reading Bài 3. Khống chế Giám đốc “nhà xuất bản Công An Nhân Dân” – Trung Tướng Hữu Ước để thực hiện ý đồ đen tối.

Bài 2. Người đặt nền móng Nhà xuất bản Công an nhân dân sớm được đặt lên bàn thờ.

A. Bằng chứng và phân tích.

“…Năm 1981, trước yêu cầu của tình hình mới, NXB CAND đã ra đời từ những bước đi đầu tiên do nhà văn tài hoa Lê Tri Kỷ đặt nền móng. …” (Văn bản 1) Continue reading Bài 2. Người đặt nền móng Nhà xuất bản Công an nhân dân sớm được đặt lên bàn thờ.

Bài 1. Dùng nhà xuất bản, báo Công An Nhân Dân làm mồi nhử.

Câu chuyện 8.  Cách sản xuất các “Siêu Tình Báo” của bọn quỷ.

            Bài 1. Dùng nhà xuất bản, báo Công An Nhân Dân làm mồi nhử. Continue reading Bài 1. Dùng nhà xuất bản, báo Công An Nhân Dân làm mồi nhử.

Bài 2. Cộng Sản thật Đào Phúc Lộc bị giết cả nhà rồi đổi lung tung

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Hai chị em cùng là kỳ cựu Cộng sản:

            “…Những ngày đầu tham gia cách mạng cùng chị gái là Đào Hải (mang mật danh ZT) trong việc giữ đường dây liên lạc bí mật của Khu ủy với phong trào vùng mỏ, Đào Phúc Lộc đã sớm bộc lộ những tố chất của một “đồng chí Cộng sản” (tên gọi sau này đồng chí Tô Hiệu đã dùng để gọi Đào Phúc Lộc hay Đào Lộc) nhỏ tuổi. Continue reading Bài 2. Cộng Sản thật Đào Phúc Lộc bị giết cả nhà rồi đổi lung tung

Bài 1. Cộng sản thật Bùi Bá Vu – cũng chết bí ẩn và chết cả 3 anh em ruột!

A. Bằng chứng.

  1. Bị chết cả nhà.

            “Bùi Bá Vu sinh năm 1915 ở làng Giống (tên chữ là Cổ Dũng) thuộc xã Huy Quang, huyện Đông Quan (nay là thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) trong một gia đình nông dân giàu truyền thống cách mạng. Continue reading Bài 1. Cộng sản thật Bùi Bá Vu – cũng chết bí ẩn và chết cả 3 anh em ruột!

Bài 3. So Ảnh thì Đinh Thị Vân “ảnh chụp năm 1954 tại nhà riêng ” không giống ảnh khi “phong Anh Hùng năm 1970”

A. Bằng chứng và phân tích.

Qua sự thực lũ quỷ là ai, ta đã biết lũ quỷ không phải Cộng Sản Việt Nam, mà thực chất là giết cộng sản Việt nam (Xem Quyển 4. Nửa là Cộng sản – thực chất là giết Cộng Sản. Và Quyển 9. Giết Cộng sản kỳ cựu và người thân của họ.) Continue reading Bài 3. So Ảnh thì Đinh Thị Vân “ảnh chụp năm 1954 tại nhà riêng ” không giống ảnh khi “phong Anh Hùng năm 1970”

Bài 2. Giết cả họ vì cùng là … Cộng sản kỳ cựu! Sau đó bọn quỷ lấy một quân nhân quèn thế vào dựng lên một Siêu Anh Hùng Đinh Thị Vân!

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Cả họ đều là kỳ cựu Cộng Sản.

…Cuộc khởi nghiã thành công, gia đình chị Đinh Thi Vân được tổ chức phân công , giữ các chức vụ chủ chốt của huyện : Continue reading Bài 2. Giết cả họ vì cùng là … Cộng sản kỳ cựu! Sau đó bọn quỷ lấy một quân nhân quèn thế vào dựng lên một Siêu Anh Hùng Đinh Thị Vân!

Bài 1. Nữ anh hùng tình báo Đinh Thị Vân – những chuyện bi hài

Chương 3. Nữ anh hùng tình báo Đinh Thị VânBị giết cả họ vì cùng là … Cộng sản kỳ cựu! Sau đó bọn quỷ lấy một quân nhân quèn thế vào. Continue reading Bài 1. Nữ anh hùng tình báo Đinh Thị Vân – những chuyện bi hài