Tag Archives: QUYỂN 4. GIẢ LÀ CỘNG SẢN – THỰC CHẤT LÀ GIẾT CỘNG SẢN.

Bài 1. Cộng Sản Miền Nam bị giết hết, thay toàn bộ bằng “tù Côn Đảo về”.

Chương 9. Xứ ủy Nam Kỳ Mới toàn là Xã hội đen (Ít nhất cũng là tù Hình Sự)           

Lời dẫn.

            Khi đọc về các “lãnh tụ” cộng sản của Hồ, hầu như ta đều thấy trong lý lịch đều có đoạn: Tù về năm 1945! Continue reading Bài 1. Cộng Sản Miền Nam bị giết hết, thay toàn bộ bằng “tù Côn Đảo về”.

Bài 4. Bí thư xứ ủy Nam kỳ Nguyễn Thị Minh Khai chết và chết cả nhà.

A. Phân tích.

(Xem chi tiết tại quyển 6. Võ Nguyên Giáp – ác quỷ)

Ở đây tôi chỉ đưa ra, một chi tiết để độc giả thấy thêm là cũng như Phan Đăng Lưu, Minh Khai khi chết cũng xuất hiện những bức thư và điện (Như thật), liệu có ai khi chứng kiến con chết còn ra bưu điện để điện về không? Continue reading Bài 4. Bí thư xứ ủy Nam kỳ Nguyễn Thị Minh Khai chết và chết cả nhà.

Bài 3. Ủy Viên Trung ương Đảng Phan Đăng Lưu chết và người cha cũng bị “Xử oan”, chết trong cải cách ruộng đất – và chuyện bí ẩn những bức thư từ khám tử hình nói gì?

A. Bằng chứng và phân tích.

            Lưu ý: “Năm 1936, đồng chí Phan Đăng Lưu ra tù, tiếp tục hoạt động cách mạng và tiếp đó bị địch bắt và xử bắn vào ngày 25-5-1941. (văn bản 1) Continue reading Bài 3. Ủy Viên Trung ương Đảng Phan Đăng Lưu chết và người cha cũng bị “Xử oan”, chết trong cải cách ruộng đất – và chuyện bí ẩn những bức thư từ khám tử hình nói gì?

Bài 2. Bí thư xứ ủy Nam Kỳ Tạ Uyên chết và chết cùng nhiều người thân.

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Bí thư xứ ủy Nam Kỳ Tạ Uyên chết và chết cả người anh vợ- Người anh vợ chết lại cũng chết cả người bố vợ – vợ Tạ Uyên thì không thấy nói tới:

Continue reading Bài 2. Bí thư xứ ủy Nam Kỳ Tạ Uyên chết và chết cùng nhiều người thân.

Bài 1. Bí thư xứ ủy Nam Kỳ – Đến 1940 cả bốn anh em ruột đều bị chết hết!

Chương 8. Diệt khẩu ở xứ ủy Nam Kỳ. Continue reading Bài 1. Bí thư xứ ủy Nam Kỳ – Đến 1940 cả bốn anh em ruột đều bị chết hết!

Bài 2. “N.D.H., bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn” cũng bị đổ oan phản bội như những cán bộ kỳ cựu cộng sản khác ở Bắc va Trung Kỳ!

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. – “N.D.H., bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn.” có phải chính là Trần Đức Huy?

Continue reading Bài 2. “N.D.H., bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn” cũng bị đổ oan phản bội như những cán bộ kỳ cựu cộng sản khác ở Bắc va Trung Kỳ!

Bài 1. Khởi nghĩa Nam kỳ – Bị lộ, chỉ điểm và thủ tiêu hết lãnh đạo và kỳ cựu của đảng Cộng sản Đông Dương.

Khoản III. Thủ tiêu xứ ủy Nam Kỳ.

Chương 7. Tiêu diệt Xứ ủy Nam Kỳ. Continue reading Bài 1. Khởi nghĩa Nam kỳ – Bị lộ, chỉ điểm và thủ tiêu hết lãnh đạo và kỳ cựu của đảng Cộng sản Đông Dương.

Bài 2. Thay bằng các bí thư miệng còn hơi sữa – Và Trần Hữu Dực cũng kể chuyện Láo

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Bình Thuận 1945 – Bí thư tỉnh ủy 21 tuổi – con nhà tư sản!

Continue reading Bài 2. Thay bằng các bí thư miệng còn hơi sữa – Và Trần Hữu Dực cũng kể chuyện Láo

Bài 1. Diệt hết rồi thay bằng họ nhà quỷ – và bọn quỷ kể chuyện láo, phét.

Chương 6. Xứ ủy Trung Kỳ mới không phải Cộng Sản. Continue reading Bài 1. Diệt hết rồi thay bằng họ nhà quỷ – và bọn quỷ kể chuyện láo, phét.

Bài 5. Lợi dụng chiêu bài Thanh Đảng để thay cũ đổi mới.

A. Nhận xét:

Sau Nam Kỳ Khởi nghĩa – 1941, bọn quỷ đã cơ bản xóa sổ những người lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng Sản Đông Dương. Continue reading Bài 5. Lợi dụng chiêu bài Thanh Đảng để thay cũ đổi mới.