Tag Archives: Robert Shaplen: Một nhà báo ở New York Time đã bị giết bởi Cộng sản Việt Nam

Bài 5. Ẩn – Siêu Điệp Viên quan hệ bừa bãi mà không… lộ! Hay chuyện CIA là lũ mù dở!

Chương 2. Ẩn kể chuyện láo, phét, phịa, lung tung và phi logic!

Bài 5. Ẩn – Siêu Điệp Viên quan hệ bừa bãi mà không… lộ! Hay chuyện CIA là lũ mù dở!

Lời dẫn: Thường một Siêu điệp viên là phải hạn chế tiếp xúc với “người của ta” vậy còn chuyện của Siêu Ẩn thì như thế nào nhỉ? Continue reading Bài 5. Ẩn – Siêu Điệp Viên quan hệ bừa bãi mà không… lộ! Hay chuyện CIA là lũ mù dở!

Bài 4. Quá trình tuyển dụng vào Cộng Sản – chuyện là không thế!

 Chương 2. Ẩn kể chuyện láo, phét, phịa, lung tung và phi logic!

Bài 4. Quá trình tuyển dụng vào Cộng Sản – chuyện là không thế!

I. Tóm tắt:

  1. 1945 – tham gia hàng ngũ những người cộng sản. “

Continue reading Bài 4. Quá trình tuyển dụng vào Cộng Sản – chuyện là không thế!

Bài 3. Ẩn chẳng có “chuyên môn” Việt Cộng và Tình Báo

Chương 2. Ẩn kể chuyện láo, phét, phịa, lung tung và phi logic!

“…hoạt động tình báo thành công khi biết chắp nối các mẩu thông tin nhỏ bé, mà bản thân chúng có vẻ chẳng có gì quan trọng cả, nhưng khi xếp hàng chục mẩu cạnh nhau, chúng sẽ tạo nên một bức tranh để từ đó các cấp chỉ huy có thể lên kế hoạch.” Continue reading Bài 3. Ẩn chẳng có “chuyên môn” Việt Cộng và Tình Báo

Bài 2. Việt Nam nho nhỏ lại có Điệp Viên to to!

Chương 1. Chuyện lạ.

Bài 2. Việt Nam nho nhỏ lại có Điệp Viên to to! Continue reading Bài 2. Việt Nam nho nhỏ lại có Điệp Viên to to!

Bài 1: Kìa: Ẩn có đủ thứ ảnh, nhưng thiếu ảnh: “Hồ sơ đảng ghi tên ông là Trần Văn Trung.”

Phần I. Phạm Xuân Ẩn không phải là Cộng Sản!

Chương 1. Chuyện lạ. Continue reading Bài 1: Kìa: Ẩn có đủ thứ ảnh, nhưng thiếu ảnh: “Hồ sơ đảng ghi tên ông là Trần Văn Trung.”