Tài liệu

QUYỂN I. NGUYỄN ÁI QUỐC ĐÃ CHẾT – HỒ CHÍ MINH KHÔNG PHẢI NAQ! NHỮNG BẰNG CHỨNG HÌNH SỰ KHÔNG THỂ CHỐI CÃI.

QUYỂN 2. THỰC LỰC CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG TRƯỚC 1941 VÀ NHỮNG NGƯỜI TQ TRONG HÀNG NGŨ. (1940 – KHI HỒ “VỀ NƯỚC)

QUYỂN 3. GIẢ LÀ VIỆT MINH – THỰC CHẤT LÀ GIẾT VIỆT MINH.

QUYỂN 4. GIẢ LÀ CỘNG SẢN – THỰC CHẤT LÀ GIẾT CỘNG SẢN.

Quyển 5. Hồ Chí Minh – Ác quỷ giết “người thân” (Giết cả họ Nguyễn Sinh của Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch QH VN) để về “Thăm quê”.

QUYỂN 6. VÕ NGUYÊN GIÁP, PHẠM VĂN ĐỒNG – THÁNH NHÂN HAY ÁC QUỶ?.

QUYỂN 7. BẦY QUỶ – HAY CHUYỆN: NHÂN DÂN VIỆT NAM – NHẬN QUỶ LÀM CHA!

QUYỂN 8. CAI NGỤC LÊ ĐỨC THỌ VÀ CHUYỆN TỔNG BÍ THƯ ĐƯỢC BẦU BẰNG MỒM – DIỆT NGƯỜI THÂN CỦA ĐẶNG XUÂN KHU.

QUYỂN 9. HỒ GIẾT HẾT CỘNG SẢN KỲ CỰU TRONG ĐẢNG CS ĐÔNG DƯƠNG CỦA NAQ – DIỆT THÂN VÀ PHÁ MỒ MẢ NHÀ HỌ.

QUYỂN 11. GIẾT CÁC LÃNH TỤ HỘI ĐOÀN RỒI CHO QUỶ GIẢ DANH.

QUYỂN 15. GIẾT TÙ CHÍNH TRỊ – DÙNG BỌN TÙ HÌNH SỰ BẢO LÀ TÙ CỘNG SẢN RỒI CHO LÀM LÃNH ĐẠO. DÙNG QUỶ THAY NGƯỜI – CHỦ TỊCH CÔN ĐẢO NĂM 1945 LÀ TƯỚNG CƯỚP.

QUYỂN 16. QUỐC HỘI KHÓA 1 LÀ GIẾT NGƯỜI.

QUYỂN 17: HCM PHÁT ĐỘNG CUỘC CHIẾN CHỐNG PHÁP ĐỂ CHE ĐẬY MÌNH.

QUYỂN 19. GIẢ HỒI KÝ LÁO ĐỂ SỬA LỊCH SỬ ĐẢNG.

QUYỂN 20 – HỒ THUÊ LÍNH LÊ DƯƠNG ĐÓNG GIẢ PHÁP MỸ, NHẬT ĐỂ GIẾT NGƯỜI VIỆT RỒI VU OAN.

QUYỂN 22. HỒ ĐÃ LỢI DỤNG VIỆC CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT ĐỂ GIẾT TIẾP CÁC CỘNG SẢN VÀ TRÍ THỨC VIỆT NAM CÒN SÓT.

QUYỂN 23. DÙNG XONG LÀ GIẾT – 3 NGÀY GIẾT 2 THỨ VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN. BÁN MẠNG CHO QUỶ 5 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ CHẾT KHI ĐANG TẠI VỊ. (DÙNG TAY CHÂN GIẾT CỘNG SẢN VÀ TRÍ THỨC VIỆT SAU ĐÓ THÌ QUAY LẠI GIẾT HỌ)

QUYỂN 25. GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU – HỒ GIẾT CÁC THÁI THÚ ĐƯỢC ĐƯA VÀO ĐỂ THANH TRỪNG CỘNG SẢN TRÍ THỨC MIỀN NAM.

QUYỂN 26. CHÁY NHÀ HÔI CỦA, HỒ PHÁ HIỆP ĐỊNH GENÈVE – MƯU SÂU KẾ BẨN TẬP KẾT 1954 HỒ GIẾT CS MIỀN NAM RỒI THAY BẰNG QUỶ!

QUYỂN 27. ĐỒNG KHỞI 1960 LÀ GIẾT NỐT CỘNG SẢN VÀ TRÍ THỨC NAM BỘ RỒI ĐƯA QUỶ VÀO THÀNH LẬP MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM.

QUYỂN 30. GIẾT LÃNH TỤ PHONG TRÀO THANH NIÊN, HỌC SINH. DÙNG TRẺ EM ĐỂ LÀM GIAO LIÊN, KHỦNG BỐ KHI LỘ CHUYỆN ĐÃ GIẾT CẢ NHÀ ANH KIM ĐỒNG, VỪ A DÍNH, VÕ THỊ SÁU… RỒI PHONG ANH HÙNG.

Quyển 33. Siêu Điệp Báo Việt Cộng = Siêu Lừa + Giết người.

QUYỂN 34. HỒ CHÍ MINH GIẾT CHA NGUYỄN TẤN DŨNG, GIẾT BỐ TRƯƠNG TẤN SANG VÀ GIẾT CẢ HỌ NGUYỄN SINH HÙNG, GIẾT BỐ NGUYỄN CHÍ VỊNH (ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH) VÀ GIẾT CHA MẸ MỘT SỐ LÃNH ĐẠO CHÓP BU CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY.

QUYỂN 35. BỌN QUỶ ĐƯA LỰC LƯỢNG TỪ TQ VỀ BẰNG CÁCH NÀO?

QUYỂN 36. BÁC HỒ TA ĐÓ CHÍNH LÀ BÁC MAO!

BOP SHAPLEN: MỘT NHÀ BÁO Ở NEW YORK TIME ĐÃ BỊ GIẾT BỞI CỘNG SẢN VIỆT NAM!

AI? TỔ CHỨC NÀO LÀ THỦ PHẠM CỦA NHỮNG CÁI CHẾT “CHẶT ĐẦU + VỨT XÁC TRÔI SÔNG” THỜI KỲ 1940 – 1975? PHÁP? HAY MỸ? HAY… AI?

2 thoughts on “Tài liệu”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: