Quyển 15. Giết tù Chính trị – dùng bọn tù hình sự bảo là Tù Cộng sản rồi cho làm Lãnh đạo. Dùng quỷ thay người – chủ tịch Côn Đảo năm 1945 là tướng cướp.

Lời dẫn. Tù Cs thật thì chết – Tù giả (Kể chuyện vớ vẩn) thì sống và thăng quan tiến chức ầm ầm

Chương 1: Dùng bọn giết người bảo là Tù CS cho làm Lãnh đạo.

  1. Nguyễn Văn Linh

2.Phạm Hùng

3.Lê văn Lương

  1. Tôn Đức Thắng

            …

BÀI 1. BỌN HỒ ĐỐI XỬ RẤT TÀN NHẪN VỚI TÙ NHÂN ĐƯỢC BÊN “ĐỊCH TRAO TRẢ”.

BÀI 2. TƯỞNG DÂN BẢO CHỦ TRÌ ĐÓN TÙ CÔN ĐẢO.

BÀI 3. CẢ 2 VỢ CHỒNG NGƯỜI ĐƯỢC CHO LÀ ĐÃ CHỦ TRÌ VIỆC ĐÓN TÙ CÔN ĐẢO VỀ ĐỀU CHẾT BÍ ẨN.

BÀI 4. ĐẢO TRƯỞNG CÔN ĐẢO 1945 DO VIỆT MINH CỦA HỒ DỰNG LÊN NGUYÊN LÀ MỘT TƯỚNG CƯỚP VÀ HỒI KÝ BỊ MẤT BÍ ẨN.

            (Đã nghiên cứu ở quyển 7 – bầy quỷ)

Chương 2: Bằng chứng Giết tù Chính trị ở Côn Đảo- Dùng bọn giết người bảo là Tù CS cho làm Lãnh đạo.

Chương 3: Bằng chứng Giết tù Chính trị ở Căng Ba Tơ- Dùng bọn giết người bảo là Tù CS cho làm Lãnh đạo. (Tự độc giả Nghiên Cứu)

Chương 4: Bằng chứng Giết tù Chính trị ở Căng Yên Bái- Dùng bọn giết người bảo là Tù CS cho làm Lãnh đạo. (Tự độc giả Nghiên Cứu)

Chương 5: Bằng chứng Giết tù Chính trị ở Nha Tù Sơn La- Dùng bọn giết người bảo là Tù CS cho làm Lãnh đạo. (Tự độc giả Nghiên Cứu)

….

Chương 2: Bằng chứng Giết tù Chính trị ở Côn Đảo- Dùng bọn giết người bảo là Tù CS cho làm Lãnh đạo.

BÀI 1. BỌN HỒ ĐỐI XỬ RẤT TÀN NHẪN VỚI TÙ NHÂN ĐƯỢC BÊN “ĐỊCH TRAO TRẢ”.

BÀI 2. TƯỞNG DÂN BẢO CHỦ TRÌ ĐÓN TÙ CÔN ĐẢO.

BÀI 3. CẢ 2 VỢ CHỒNG NGƯỜI ĐƯỢC CHO LÀ ĐÃ CHỦ TRÌ VIỆC ĐÓN TÙ CÔN ĐẢO VỀ ĐỀU CHẾT BÍ ẨN.

BÀI 4. ĐẢO TRƯỞNG CÔN ĐẢO 1945 DO VIỆT MINH CỦA HỒ DỰNG LÊN NGUYÊN LÀ MỘT TƯỚNG CƯỚP VÀ HỒI KÝ BỊ MẤT BÍ ẨN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: