Quyển 7. Bầy quỷ – Hay chuyện: Nhân dân Việt Nam – Nhận quỷ làm cha!

Hay chuyện: Bầy Quỷ Sa Tăng Được ca tụng là … Lãnh tụ Cộng Sản!

Hay chuyện: Các lãnh tụ “Cộng Sản tiền bối” giết “Cha, Mẹ, vợ, con và họ hàng…”

(Đối tượng nghiên cứu: Các Cán bộ cao cấp của Việt Nam xuất hiện bên Hồ Chí Minh 2.9.1945.)

Chương 1. Dấu hiệu nhận biết bọn quỷ giả danh.

BÀI 1. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỌN QUỶ GIẢ DANH.

BÀI 2. BỌN QUỶ GIẢI THÍCH MỘT SỐ CHUYỆN – MÀ NHÂN DÂN THẮC MẮC.

Chương 2. Tập hợp những kẻ bên Hồ 1945 – có lý lịch: Cùng Hồ “về nước” 1941.

BÀI 1: “LƯỠNG QUỐC TƯỚNG QUÂN – “NGUYỄN SƠN” LÀ QUỶ! ĐÃ GIẾT VŨ NGUYÊN BÁC CÙNG VỢ VŨ NGUYÊN BÁC ĐỂ THẾ CHỖ!

BÀI 2. ĐẶNG VĂN CÁP CŨNG VỢ ĐẦU CHẾT, CƯỚI VỢ 2 SAU 1945 – VÀ VIẾT HỒI KÝ LÁO

Bài 3. Võ Nguyên Giáp cũng vợ đầu chết, cưới vợ 2 sau 1945 –  “người thân” chết hết và viết hồi ký láo. (Xem chi tiết tại quyển 6)

Bài 4. Phạm Văn Đồng cưới vợ 2 sau 1945 (Nhưng lại ngớ ngẩn), người thân gặp liền chết – và viết hồi ký láo. (Xem chi tiết tại quyển 6)

Bài 5. Lê Thiết Hùng cũng vợ đầu chết, cưới vợ 2 sau 1945 – “người thân” chết hết và viết hồi ký láo. (Xem chi tiết tại quyển 3)

Chương 3. Tập hợp những kẻ bên Hồ 1945 – có lý lịch ở tù ra 1945.

BÀI 1. NGUYỄN LƯƠNG BẰNG CŨNG VỢ ĐẦU VÀ CON CHẾT, CƯỚI VỢ 2 SAU 1945, NGƯỜI THÂN CHẾT VÀ VIẾT HỒI KÝ LÁO!

BÀI 2. LÊ VĂN LƯƠNG 6 “NGƯỜI THÂN” CHẾT THỜI KỲ (1947 – 1949), “ANH TRAI VÀ CHÁU” ĐIÊU ĐỨNG VÌ NHÂN VĂN GIAI PHẨM!

BÀI 3. LÊ VĂN HIẾN CŨNG VỢ ĐẦU CHẾT – NGƯỜI VỢ CƯỚI SAU 45: LÊ THỊ XUYẾN CŨNG CHỒNG ĐẦU CHẾT – VÀ KHÔNG TÌNH CẢM VỚI “CON”

                (Hay chuyện Cả bố và mẹ Phan Diễn – Nguyên ủy viên BCT đảng cs Vn đã bị giết!)

BÀI 4. TRẦN HUY LIỆU CŨNG 2 VỢ – NHƯ LÀ ĐÃ TUYỆT TÌNH VỚI “VỢ CẢ”! KỂ CHUYỆN BỊA LÁO

                Bài 5. Lê Đức Thọ – cũng vợ đầu và con – đã mất! (Xem quyển 8 – Cai ngục Lê Đức Thọ.)

                “Với người vợ trước, quê Hải Phòng, ông Lê Đức Thọ có một người con trai tên là Phan Đình Dũng, đã mất.”

BÀI 6. ĐỖ MƯỜI – SỐNG KHÔNG VỢ KHÔNG CON!

BÀI 7. TÔN ĐỨC THẮNG CŨNG LÀ GIẢ QUỶ GIẢ DANH CỘNG SẢN!

BÀI 8. TRẦN ĐĂNG NINH CŨNG MẤT VỢ ĐẦU VÀ 2 CON.

“Bọn quỷ đã giết gia đình Cộng Sản Nguyễn Tuấn Đáng rồi Trần Đăng Ninh giả danh”

BÀI 9. TÌNH TRẠNG “GIA ĐÌNH” NHỮNG LÃNH TỤ KHÔNG ĐƯỢC VĂN KIỆN ĐẢNG TRƯỚC 1941 NHẮC TÊN! (Bảng 1)

Chương 4. Tập hợp những kẻ Lãnh đạo “Cộng Sản” ở Miền Nam sau 1954.

BÀI 1. LÊ DUẨN CŨNG 2 VỢ VÀ KHÔNG NÓI CHUYỆN VÀ KHÔNG CHO VỢ CẢ ĂN CÙNG MÂM!

BÀI 2. PHẠM HÙNG – VỢ MẮC BỆNH “PARKINSON” – KHÔNG NGỦ CÙNG VỢ!

BÀI 3. LÊ ĐỨC ANH – CŨNG BỎ VỢ ĐẦU, BỎ CON – VỚI LÝ DO RẤT TẮC Ơ – GIA ĐÌNH VỢ ĐẦU CŨNG CHẾT RẤT NHIỀU – VỢ 2 CŨNG CHỒNG ĐẠI ÚY CHẾT. (GIỐNG NHƯ VỢ CHỒNG LÊ VĂN HIẾN)

BÀI 4. NGUYỄN VĂN LINH – CƯỚI SAU 1946 VÀ KHÔNG BIẾT TÊN BỐ, TÊN MẸ, ANH, CHỊ, QUÊ QUÁN, NGƯỜI THÂN ĐÃ CHẾT HẾT KHÔNG CÒN AI!

BÀI 5. VÕ CHÍ CÔNG – “VỢ” ĐƯA RA BẮC – RỒI CHẾT TRẺ (1969) MÀ KHÔNG GẶP CHỒNG, “NGƯỜI THÂN” CHẾT RẤT NHIỀU.

BÀI 6. VÕ VĂN KIỆT VỢ ĐẦU CÙNG CÁC CON CHẾT HẾT, NGƯỜI THÂN CHẾT!

BÀI 7. TRẦN VĂN TRÀ – CŨNG CƯỚI VỢ SAU 1945 (1954 MỚI CƯỚI) VÀ NGƯỜI THÂN CHẾT NHIỀU.

BÀI 8. TÌNH TRẠNG “GIA ĐÌNH” NHỮNG LÃNH TỤ KHÔNG ĐƯỢC VĂN KIỆN ĐẢNG TRƯỚC 1941 NHẮC TÊN! (BẢNG 2)

Chương 5. Tập hợp những kẻ Lãnh đạo “Cộng Sản” xuất thân từ các hội đoàn.

Bài 1. Hoàng Đạo Thúy và những người gọi là xuất thân từ Hướng Đạo Việt Nam là quỷ giả danh. (Quyển 11. Giết các lãnh tụ hội đoàn.)

Bài 2. Tạ Quang Bửu, Phan Anh và những người gọi là xuất thân từ trường Thanh Niên Tiền Tuyến là quỷ giả danh (Quyển 11. Giết các lãnh tụ hội đoàn.)

Bài 3. Hoàng Minh Giám và những người gọi là xuất thân từ Trường Tư Thục Thăng Long là quỷ giả danh (Quyển 11. Giết các lãnh tụ hội đoàn.)

Bài 4. Phạm Ngọc Thạch và những người gọi là xuất thân từ Thanh Niên Tiền Phong là quỷ giả danh (Quyển 11. Giết các lãnh tụ hội đoàn.)

Chương 6. Các Tướng lĩnh 1945 – đều là quỷ giả danh.

BÀI 1. ĐOÀN KHUÊ LÀ QUỶ – “CÓ 6 EM LIỆT SĨ”!

BÀI 2. CHU HUY MÂN – ÁC QUỶ – CŨNG MẤT VỢ ĐẦU CÙNG 2 CON – NĂM 1952 LẤY VỢ MỚI

BÀI 3. NGUYỄN CƠ THẠCH – CŨNG CƯỚI VỢ MUỘN (1947)

BÀI 4. PHAN TƯ NGHĨA – CÓ 2 CHÁU GÁI LẤY QUỶ (ĐỀU CƯỚI SAU 45) – BẢN THÂN TÊN HAY NHẦM LÀ PHAN TỬ NGHĨA

BÀI 5. TRẦN QUYẾT – ĐÃ GIẾT PHẠM VĂN CÔN ĐỂ THẾ CHÂN.

BÀI 6. VĂN TIẾN DŨNG LÀ QUỶ – KỂ CHUYỆN RẤT PHÉT!

BÀI 7. HOÀNG VĂN THÁI CŨNG LẰNG NHẰNG 2 VỢ! VÀ GIA ĐÌNH CỦA HOÀNG VĂN XIÊM CŨNG TAN NÁT – CHA CHẾT 1945!

BÀI 8. LÊ TRỌNG TẤN CŨNG LÀ QUỶ GIẢ DANH!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: