Quyển 23. Dùng xong là giết – 3 ngày giết 2 Thứ và Bộ trưởng bộ Công An. Bán mạng cho quỷ 5 Bộ trưởng bộ Y tế chết khi đang tại vị. (Dùng tay chân giết Cộng Sản và trí thức Việt sau đó thì quay lại giết họ)

Chương 1. Dùng các bộ trưởng y tế để đầu độc rồi giết họ.

BÀI 1. TỪ 1945 ĐẾN 1988 CÓ 5 BỘ TRƯỞNG Y TẾ THÌ TẤT CẢ ĐỀU CHẾT KHI ĐANG TẠI VỊ!

BÀI 2. VỤ GIẾT BS TRƯƠNG ĐÌNH TRI – ĐIỂN HÌNH CỦA VIỆC GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU.

BÀI 3. GIẾT XONG … “TÊN ĐẠI VIỆT GIAN” THÌ CẢ 2 ĐỀU AN TOÀN SAU ĐÓ LẠI… ĐỀU BỊ CHẾT.

Chương 2. Giao việc quan trọng xong là giết.

BÀI 1. BA NGÀY GIẾT 2 LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG AN: BỘ TRƯỞNG VÀ THỨ TRƯỞNG.

BÀI 2. TRẦN ĐĂNG NINH NHẬN LỆNH HỒ ĐI THĂM VÀ “TRAO QUÀ” CỦA HỒ CHO CỤ BÙI BẰNG ĐOÀN (BỐ BÙI TÍN) VÀ “ANH CHỊ” “BÁC HỒ” – 3 NGƯỜI NÀY CHẾT XONG THÌ TRẦN ĐĂNG NINH CŨNG CHẾT.

Bài 3. Trần Tử Bình – Đại Sứ Trung Quốc chết bí ẩn 1967. (Độc giả tự nghiên cứu)

            (Mời độc giả bổ xung tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: