Quyển 8. Cai ngục Lê Đức Thọ và chuyện Tổng bí thư được bầu bằng mồm – diệt người thân của Đặng Xuân Khu.

Chương 1 – Trường Trinh ác quỷ diệt người thân của Đặng Xuân Khu!

Bài 1. Trường Trinh là quỷ!  “…“Đấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác Lê” đã giết Đặng Xuân Khu rồi thế chỗ!

Bài 2. Đớn đau chuyện để Giáp và Trinh có lý lịch là nhà báo – 3 gia đình người thật phải chết để quỷ thế chỗ!

Chương 2. Vì sao không con quỷ nào dám lộ chuyện? Hay chuyện về một Trại tù khổng lồ.

Bài 1. Lê Đức Thọ là quỷ giả danh! Cũng mất vợ đầu và con. 3 thằng quỷ được gán vào nhà Cộng Sản kỳ cựu đã bị giết cả mấy anh em Phan Đình Khải!

Bài 2. Trại tù mà tù nhân là một bầy quỷ như VNG, PVĐ … còn cai ngục là Lê Đức Thọ – Trưởng ban tổ chức TW đảng cs vn.

Bài 3. Tham khảo thêm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: