Chuyện lạ 1. “Trung ương Đảng ” CSVN nhờ 2 Quần chúng thay mặt Đảng để đi đón hộ Lãnh Tụ Đảng “Về nước”

Chương 3. Những chuyện lạ đời.

Chuyện lạ 1. “Trung ương Đảng ” CSVN nhờ 2 Quần chúng thay mặt Đảng để đi đón hộ Lãnh Tụ Đảng “Về nước”.

                                    ***

 1. Bằng chứng:
 2. Xứ ủy Bắc kỳ nhờ Quần chúng đi đón lãnh tụ!

Theo: Phạm Văn Đồng tiểu sử (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2007), chương III, trang 2/13, có viết:

“…Khoảng tháng 4 – 1940, Xứ uỷ Bắc Kỳ đã họp ở làng Mọc, Nhân Chính, Từ Liêm, Hà Nội và ở làng Vạn Phúc, thị xã Hà Đông để thảo luận và bàn các biện pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6. Tại các Hội nghị này, đồng chí Hoàng Văn Thụ Bí thư Xử ủy đã thông báo việc quyết định cử các đồng chí Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp sang Côn Minh (Trung Quốc) hoạt động, chắp nối liên lạc với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí đang hoạt động ở miền Nam Trung Quốc. …” (Văn bản 1)

Theo Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước, Nxb Thanh niên, Hoàng Thanh Đạm, 2008– trang 162, có viết:

“ Phùng Chí Kiên: … Gần đây anh Hoàng Văn Thụ viết thư ra giới thiệu hai anh Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp là hai cán bộ trí thức của đảng hoạt động thời kỳ Mặt Trận dân chủ Đông Dương đã bị lộ.

 • Họ đã ra đây rồi chứ?
 • Vâng. Chúng tôi đã bố trí hai anh ở một nơi an toàn.

Các đồng chí bố trí để chúng ta cùng gặp 2 đồng chí ấy.,,”

“…Trên Thuý hồ, đồng chí Hồ Quang cùng ban Hải ngoại của Đảng gặp mặt hai cán bộ do Trung ương Đảng mới gửi sang…” (Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước, Nxb Thanh niên, Hoàng Thanh Đạm, 2008 – trang 163)

 1. Đồng và Giáp được kết nạp Đảng – sau khi cử đi đón lãnh tụ!

Theo: Phạm Văn Đồng tiểu sử (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2007), chương III, trang 2/13, có viết:

“…Tại Côn Minh, đồng chí Phạm Văn Đồng được chính thức kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.”

Theo Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước, Nxb Thanh niên, Hoàng Thanh Đạm, 2008– trang 167, có viết:

“…Hồ Quang mở đầu buổi họp: Hôm nay chúng ta bàn một số vấn đề hoàn toàn có tính chất nội bộ Đảng. Tôi xin giới thiệu với các đồng chí, hai anh Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp, trước khi lên đường định đi Diên An học tập đã được Ban Hải Ngoại kết nạp vào Đảng. Đồng chí Phạm Văn Đồng tuy đã từng tham gia lớp huấn luyện Thanh Niên cách mạng đồng chí hội, nhưng trước ngày thành lập đảng Cs Việt Nam đồng chí đã bị bắt vào tù. Đồng chí Võ Nguyên Giáp tuy đã giác ngộ cộng sản từ lâu, đã cộng tác với xứ uỷ Bắc Kỳ làm báo cách mạng từ thời Mặt trận dân chủ Đông Dương nhưng chưa có dịp được kết nạp thì đã bị khủng bố…”

 1. Nhận xét:
 2. Bản gốc thư giới thiệu hai quần chúng thay mặt Trung Ương đi đón lãnh tụ đâu rồi?

Mất rồi à? Mất khi nào và ở đâu?

Nên nhớ, kể từ 1940 không có thời gian nào nói Đồng Và Giáp bị vào tù, sao mà mất được?

Thư quan trọng như vậy mà để mất sao?

 1. Lý do chưa kết nạp có nghe được không? Ấy vậy mà 90 triệu dân Việt đọc đoạn này không thấy ai thắc mắc? Đúng là dân ta đã là bầy dê mất rồi! (Theo câu nói của cụ Phan Chu trinh)
 1. “Trung ương Đảng ” sao lại phải nhờ 2 quần chúng sang thay mặt Đảng để đón Lãnh Tụ về nước? Các Đảng viên của Đảng CS Đông Dương bận đi chơi gái hết sao mà phải nhờ tới 2 quần chúng đi đón lãnh tụ?

Thế mới thật là:                     Tên Giáp cùng với thằng Đồng

              Quần chúng đi đón lãnh tụ là sao?

Đảng kia đã chết hết đâu

              Sao nhờ quần chúng việc này là sao?

Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp có đúng là được Đảng Cs Đông Dương nhờ đi đón lãnh tụ hay không? Đồng và Giáp là gì? Xin xem bài sau sẽ

III. Tài liệu dùng để nghiên cứu:

(Văn bản 1)

Phạm Văn Đồng tiểu sử (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2007)

Ngày 18/12/2012. Cập nhật lúc 11h 18′

Chương III

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=&id=BT19121238990

 1. Những hoạt động ở miền Nam Trung Quốc

Ngày 1 – 9 – 1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan,

…Khoảng tháng 4 – 1940, Xứ uỷ Bắc Kỳ đã họp ở làng Mọc, Nhân Chính, Từ Liêm, Hà Nội và ở làng Vạn Phúc, thị xã Hà Đông để thảo luận và bàn các biện pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6. Tại các Hội nghị này, đồng chí Hoàng Văn Thụ Bí thư Xử ủy đã thông báo việc quyết định cử các đồng chí Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp sang Côn Minh (Trung Quốc) hoạt động, chắp nối liên lạc với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí đang hoạt động ở miền Nam Trung Quốc. Đồng chí Bùi Đức Minh được Ban lãnh đạo Xứ uỷ cử làm giao liên đưa hai đồng chí đi Côn Minh3.

 Khoảng đầu tháng 5 1940, theo bố trí của đồng chí Bùi Đức Minh, các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp hẹn gặp nhau tại quán cơm nhỏ trên đường Yên Phụ, gần nơi ở của đồng chí Phạm Văn Đồng. Sáng hôm sau, hai đồng chí ra ga Đầu Cầu lên xe lửa đi Yên Bái và nghỉ đêm ở đây chờ đồng chí Bùi Đức Minh đi chuyến tàu sau. Ba đồng chí tiếp tục lên tàu đi Lào Cai, qua Hà Khẩu lên Côn Minh; các đồng chí Vũ Anh, Phùng Chí Kiên được liên lạc báo trước đang chờ đón sẵn4. Hai đồng chí đóng giả là những Hoa kiều sống ở nước ngoài mới trở về và ở cùng với các đồng chí Phùng Chí Kiên, Cao Hồng Lĩnh. Tại Côn Minh, đồng chí Phạm Văn Đồng được chính thức kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Cuối tháng 5-1940, Ban lãnh đạo Hải ngoại đã bố trí để các đồng chí Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp bí mật gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Thuỷ Hồ (Côn Minh). Tại cuộc gặp này, các đồng chí đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Ái Quốc tình hình và hoạt động của các đồng chí trong nước, được đồng chí Nguyễn Ái Quốc thông báo và giải thích về cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc, về thủ đoạn hai mặt của Quốc dân Đảng Trung Hoa. Sự giải thích cặn kẽ, dễ hiểu của Người làm các đồng chí càng nhận thức rõ nhiệm vụ của mình. Được gặp lại Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh, được làm việc bên Người và sau này là cộng sự của Người, đồng chí Phạm Văn Đồng coi đó là “cơ hột và dịp may lớn thứ ba trong cuộc đời mình”5….

 1. Hồi ký của đồng chí Đào Duy Kỳ. Tư liệu Viện Hồ Chí Minh.
 2. Võ Nguyên Giáp: Những chặng đường lịch sử, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1977, tr. 21-22.
 3. Phạm Văn Đồng – Nói chuyện với một số cán bộ Viện Hồ Chí Minh. Tư liệu Viện Hồ Chí Minh.

(Văn bản 2)

Theo cuốn: Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước, Nxb Thanh niên, Hoàng Thanh Đạm, 2008

(Văn bản 3)

Thời gian: – 6 – 1940

Sự kiện:

Nguyễn Ái Quốc, mang bí danh đồng chí Vương, gặp các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp (vừa từ trong nước sang) tại công viên Thuý Hồ, Vân Nam, Trung Quốc.

Nội dung sự kiện:

 http://baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/1257/PreTabId/465/Default.aspx

Tháng 6, đầu tháng

Nguyễn Ái Quốc, mang bí danh đồng chí Vương, gặp các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp[1]) (vừa từ trong nước sang) tại công viên Thuý Hồ[2]).

Người nói chuyện với các đồng chí, hỏi thăm về các khó khăn khi đi đường, về Mặt trận Dân chủ trong nước gần đây, về chuyện làm báo… Trả lời câu hỏi (do Hoàng Văn Thụ dặn xin ý kiến Nguyễn Ái Quốc) về vấn đề “Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông”, Người nói: “Vẫn rất cần, nhưng điều kiện tổ chức thì hiện nay chưa chín nên chưa đặt ra” và nói thêm: “Các đồng chí ra được thế này là tốt. Vài ngày nữa sẽ bố trí công tác cho các đồng chí”…

 [1]) Thực hiện chủ trương của Đảng, đồng chí Hoàng Văn Thụ, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đảng đã bố trí để các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp vượt biên giới sang Trung Quốc bắt liên lạc với cơ sở đảng ở nước ngoài (B.T).

[2]) Thuý Hồ là một thắng cảnh nổi tiếng ở Vân Nam (B.T).

Nguồn trích:

 – Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Những chặng đường lịch sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 24.

– Vũ Anh: Từ Côn Minh về Pác Bó, in trong cuốn Bác Hồ, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1975, tr. 143.

– Hồ Chí Minh-Biên niên tiểu sử, Nxb.Chính trị quốc gia, 2006, t. 2,  tr. 104

Dang nho 2 QC di don Lanh Tu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s