Bài 2: Tàu không giống Pháp, NAQ khác hẳn Hồ!

. Hồ Chí Minh không thể thu nhận đầy đủ CHẤT XÁM (tri thức) của Nguyễn Ái Quốc, từ đó ta sẽ thấy khi là Nguyễn Ái Quốc thì ông rất giỏi lý luận Chính trị mà không hề nói về Quân Sự, khi là Hồ Chí Minh thì hoàn toàn ngược lại. Dùng thành ngữ thì rất rõ: Nguyễn Ái Quốc dùng như một người Pháp gốc Việt còn Hồ thì không khác một anh ba tàu chính hiệu! Rồi thói quen ký các văn bản, khả năng viết chữ…

                                                ***

Mục lục:

Bằng chứng 1: Hồ rất giỏi về Quân Sự và không hay viết lý luận Chính Trị, trong khi đó NAQ rất giỏi lý luận Chính Trị.

Bằng Chứng 2: NAQ rất giỏi chữ Pháp – Hồ rất giỏi chữ Hán.

                                    ***

Bằng chứng 1: Hồ rất giỏi về Quân Sự và ít viết lý luận Chính Trị, trong khi đó NAQ rất giỏi lý luận Chính Trị.

 1. Bằng chứng và phân tích:

Hồ viết nhiều tài liệu về Quân Sự và dốt lý luận, NAQ thì giỏi lý luận nhưng không viết Quân sự.

Chúng ta hãy xem trong toàn tập HCM từ 1940 trở đi (Là HCM) thì thấy rất nhiều bài viết về Quân Sự, nhưng ít bài có tính tranh luận như NAQ (xem toàn tập HCM từ 1931 về trước)! NAQ viết các bài tranh luận nảy lửa về các vấn đề Chính Trị nhưng lại không thấy có bài viết về quân sự!

 1. H viết nhiều tài liệu về Quân Sự.

Trong HCM toàn tập từ 1940 khi H xuất hiện thì các bài viết về quân sự rất nhiều. (Văn bản 1)

 1. Về lý luận thì H dốt đến mức đàn em phải nói: “Bác lý luận kém”!

Trong đoạn trích dưới đây của hồi ký Hoàng Tùng cho biết điều đó, tuy nhiên Hoàng Tùng với một sự yếu đuối và nịnh bợ (bản chất của chế độ mafia) đã nói:

“…Hai bên không hiểu, cứ “chiếu tướng” nhau rồi sinh chuyện. Nói Bác lý luận kém là hoàn toàn sai…” (Văn bản 2)

 1. NAQ rất giỏi tranh luận.

Viết báo tiếng Pháp lý luận rất tài và sống tương đối phong lưu chứ không như Hồ kể về giai đoạn này: : “Đang nghỉ mát xa Pari”… (Văn bản 3)

Thế mới thật là:

                                    Hồ kia là phỉ rõ chưa.

                        Quốc tôi trí thức có đâu một người?

Thắc mắc: Khả năng QS và khả năng Lý luận thì như vậy, không biết về khả năng ngôn ngữ thì sao? Xin xem bằng chứng 2 sẽ rõ.

 1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

CHIếN THUậT DU KíCH28

Quyển II

I

MụC ĐíCH CủA CHIếN THUậT DU KíCH

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=9&id=BT260364436

Mục đích của chiến thuật du kích giải thích theo ý nghĩa sâu rộng của nó là cốt để hoàn toàn tiêu diệt địch nhân, giành quyền độc lập cho dân tộc, xứ sở, nhưng ta giải thích theo ý nghĩa thấp hơn, eo hẹp hơn, thì nó cốt để:

1- Khám phá sự bố trí công binh của bên địch, đôi khi biết cả mưu mô của bên địch nữa.

2- Cướp đoạt khí giới, đạn dược…

Việt Minh xuất bản

năm 1942        Theo sách

Việt Minh xuất bản

CÔNG TáC PHá Hoại1)

Số III

 1. CHIếN THUậT DU KíCH VớI CÔNG TáC PHá HOạI

Mục đích phá hoại của quân đội du kích cốt để đoạn tuyệt sự tiếp tế lương thực, khí giới, quân cứu viện bên địch, đoạn tuyệt tin tức giao thông bằng thư từ hay bằng điện thoại, hãm địch quân vào một tình trạng khủng hoảng và nguy khốn, làm giảm bớt hoặc tiêu diệt sức chiến đấu bên địch, nhân đó, địch quân sẽ bị ta tiêu diệt một cách rõ ràng…

(Văn bản 2)

Những Kỷ Niệm Về Bác Hồ)

 • Ngoài bìa sách ghi “Chiến thuật du kích”.

(Nguồn: http://nguyenvantuan.net/online-vip/969-nhung-ki-niem-ve-bac-ho-bai-cua-hoang-tung

…Bác hết sức sâu sắc nhưng Người không nói ra. Những bài viết, những bài phát biểu của Bác từ năm 1920 đến năm 1925 có phân tích sâu sắc, lý luận sắc bén. Sau này, từ cách mạng tháng Tám trở đi Người viết ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề, không phân tích dài dòng để quần chúng dễ hiểu. Hai bên không hiểu, cứ “chiếu tướng” nhau rồi sinh chuyện. Nói Bác lý luận kém là hoàn toàn sai…

(Văn bản 3)

THƯ GửI ÔNG UTƠRÂY1)

BIARIT, ngày 16 tháng 10 năm 1919

Ông Utơrây,

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30008&cn_id=110636

Đang nghỉ mát xa Pari, mãi tới hôm nay tôi mới được tin về các cuộc thảo luận của Nghị viện ngày 18 tháng 9, ở đó, ông đã công kích tôi kịch liệt và thô bỉ. Tôi không hơi đâu nêu ra đây những lời thoá mạ từ miệng ông phun ra, nếu không vì trong khi công kích tôi, thì đồng thời ông cũng đã công kích tờ nhật báo đáng tôn kính đã rộng lượng dành những cột báo cho bài viết gần đây của tôi.

…Trước hết, ông đã nói và nhắc lại rằng tôi bị truy nã bên Đông Dương vì các hoạt động chống Pháp. Này! Xin ông hãy cho tôi biết là vào lúc nào, do toà án nào, và hoạt động chống Pháp đó là gì?

…Bây giờ tôi nói thêm: giá như tôi đã bị truy nã hay bị kết án đi nữa ở bên Đông Dương về cái mà bọn thực dân Pháp vô liêm sỉ gọi là chống Pháp thì tôi cũng chẳng có gì phải hổ thẹn, trái lại tôi còn tự hào về việc đó: vì đối với bọn thực dân, chống Pháp có nghĩa là công khai tố cáo những ý định vô nhân đạo và những hành động chúng không dám thú nhận, những ý định làm tổn thương nghiêm trọng đến danh tiếng tốt đẹp của nước Pháp cao thượng và phản lại một cách bỉ ổi những lý tưởng cao cả về tự do và công lý mà toàn thế giới nhìn nhận ở nước Pháp.

Vâng, thưa ông Utơrây, có những lời kết án làm vẻ vang chứ không làm ô nhục.

…Sau những văn bản và sự kiện cụ thể tôi nêu ra ở trên, liệu ông có còn tiếp tục khăng khăng rằng các công dân Mutê và Lôngghê đã nói những điều sai trái nữa hay thôi?

Xin chào ông.

NGUYễN áI QUốC

(Tài liệu đánh máy, tiếng Pháp. Bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.)

 • Có hai bản Thư gửi ông Utơrây: một bản đăng báo Le Populaire, ngày 14-10-1919; một bản đề ngày 16-10-1919, lưu tại Kho lưu trữ quốc gia Pháp. Nội dung cơ bản giống nhau, nhưng bản đề ngày 16-10-1919 dài hơn, phong phú hơn.

Bằng Chứng 2: NAQ rất giỏi chữ Pháp – Hồ rất giỏi chữ Hán.

 1. Bằng chứng và phân tích.

– Hồ rất giỏi chữ Hán

 1. Hồ đọc báo cáo bằng chữ Hán.

“BáO CáO CủA PHÂN HộI VIệT NAM THUộC HộI QUốC Tế CHốNG XÂM LƯợC Do Hồ Chí Minh đọc tại Đại hội các đoàn thể cách mạng Việt Nam ở nước ngoài họp tại Liễu Châu (Quảng Tây – Trung Quốc) tháng 3-1944…

… Tài liệu chữ Hán,” (Văn bản 1)

“BáO CáO Về TìNH HìNH CáC ĐảNG PHáI TRONG NƯớC

Do Hồ Chí Minh đọc tại Đại hội các đoàn thể cách mạng Việt Nam ở nước ngoài họp tại Liễu Châu (Quảng Tây Trung Quốc) tháng 3-1944…

…Tài liệu chữ Hán,” (Văn bản 2)

 1. Hồ làm câu đối chữ Hán rất tài.

Mọi người còn đang suy nghĩ thì Hồ Chí Minh ung dung đối lại:

“Nhĩ cách mệnh, ngã cách mệnh, đại gia cách mệnh, mệnh tất cách(Văn bản 3)

 1. 3. NAQ rất giỏi chữ Pháp!

Không chỉ viết báo tiếng pháp với những bài luận nổi tiếng (Văn bản 4) mà Nguyễn Ái Quốc còn viết chuyện Ngụ Ngôn bằng tiếng Pháp (Văn bản 5)

Trong khi đó Hồ lại kể là… 1919 NAQ vẫn không biết viết tiếng Pháp – “…Sau Thế giới chiến tranh lần thứ nhất, Bác ở Pháp. Muốn tuyên truyền cho nước ta, nhưng không viết được chữ Pháp. Làm thế nào bây giờ ? ” (Văn bản 7)

 “…Cũng nên nhắc lại ý kiến đưa yêu cầu do ông Nguyễn đề ra nhưng lại do luật sư Phan Văn Trường viết, vì lúc bấy giờ, ông Nguyễn chưa viết được tiếng Pháp. ” (Văn bản 8)

 1. 3. Hồ thì tiếng Pháp kém!

Video “Phỏng vấn chủ tịch Hồ Chí Minh – Tháng 6/1964Hồ phải có người ngồi bên cạnh để nhắc – Ở Phút thứ 2 Hồ không nhớ nổi từ Sa Lầy tiếng Pháp là gì! (Văn bản 6) (Xem thêm chương 3)

Nhận xét: – Mỗi Báo cáo dài khoảng 10 trang Hồ đọc bằng chữ Hán! Trong khi đó NAQ phải dùng phiên dịch!

Nguyễn Ái Quốc thì viết truyện Ngụ Ngôn bằng tiếng Pháp trong khi Hồ trả lời phỏng vấn năm 1964 thì rất ngắc ngứ! (Xem thêm ở chương 3)

Thế mới thật là:

                                    Quốc tôi chữ pháp làu làu

                        H kia nó bảo: tôi chưa biết gì?

                        H kia chữ Hán rành rành

                        Quốc tôi đâu biết bảo sao một người?

Thắc mắc: Khả năng ngôn ngữ thì như vậy, không biết thói quen dùng thành ngữ có gì khác nhau? Xin xem bài 3 sẽ rõ.

 1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

(Hồ Chí Minh toàn tập – tập 3)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/?topic=3&subtopic=91&leader_topic=9

BáO CáO CủA PHÂN HộI VIệT NAM

THUộC HộI QUốC Tế CHốNG XÂM LƯợC

Do Hồ Chí Minh đọc tại Đại hội các đoàn thể cách mạng Việt Nam ở nước ngoài họp tại Liễu Châu (Quảng Tây – Trung Quốc) tháng 3-1944.

I- NGUYÊN NHÂN Tổ CHứC…

Suốt bốn mươi năm đó, các cuộc nổi dậy đã liên tiếp nổ ra:

…Tháng 8 cùng năm, đồng bào thiểu số Ba Xa bạo động.

1918: Bình Liêu mưu khởi nghĩa.

1919: Quảng Nam mưu khởi nghĩa.

1923: Liệt sĩ Phạm Hồng Thái ném bom mưu sát toàn quyền Méclanh.

Tài liệu chữ Hán,

bản chụp lưu tại

Bảo tàng cách mạng Việt Nam.

(Văn bản 2)

BáO CáO Về TìNH HìNH

CáC ĐảNG PHáI TRONG NƯớC

Do Hồ Chí Minh đọc tại Đại hội các đoàn thể cách mạng Việt Nam ở nước ngoài họp tại Liễu Châu (Quảng Tây Trung Quốc) tháng 3-1944.

Vì chúng ta muốn các đảng phái, các đoàn thể trong nước tham gia Đồng minh hội, nên tôi xin báo cáo về tình hình các đảng phái trong nước như sau:

1- Có người nói: ở Việt Nam có quá nhiều đảng phái. Lại có người nói: ở Việt Nam chẳng có đảng phái nào…

Tài liệu chữ Hán,

bản chụp lưu tại

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

(Văn bản 3)

            Thời gian: – 12 – 1943

Sự kiện:

Tại Liễu Châu, Hồ Chí Minh dự tiệc do Hầu Chí Minh, Chủ nhiệm Cục Chính trị Đệ tứ chiến khu chiêu đãi.

Nội dung sự kiện:

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/1403/PreTabId/465/Default.aspx

 Khoảng tháng 12, tại Liễu Châu, Hồ Chí Minh dự một bữa tiệc…Mọi người còn đang suy nghĩ thì Hồ Chí Minh ung dung đối lại:

“Nhĩ cách mệnh, ngã cách mệnh, đại gia cách mệnh, mệnh tất cách”[1]).

Mọi người vỗ tay tán thưởng. Hầu Chí Minh ca ngợi không ngớt: “Đối hay lắm!”. Nguyễn Hải Thần cũng cung kính nói: “Hồ tiên sinh tài trí mẫn tiệp. Bội phục! Bội phục!”…

Nguồn trích:

 – Hoàng Tranh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc, Nxb. Giải phóng quân, Bắc Kinh, 1984, tr. 100-101.

 – Hồ Chí Minh-Biên niên tiểu sử, Nxb.Chính trị quốc gia, 2006, t. 2,  tr. 201

(Văn bản 4)

(Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 1)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=9&id=BT197071266

TÂM ĐịA THựC DÂN1

…ít khi chúng tôi có dịp được đọc báo thuộc địa. Hôm nay, chúng tôi nhận được một số Courrier Colonial, đề ngày 27 tháng 6 vừa qua, trên đầu tờ này có đăng một bài dài hai cột, dưới cái đầu đề kích động là “Giờ PHúT NGHIÊM TRọNG”. Cái đầu đề kêu rỗng ấy , kêu như một lời hô hào cầm vũ khí, …

Rồi ông Đơvila chép lại tám yêu sách của người An Nam, và kèm theo yêu sách thứ ba – tự do báo chí và ngôn luận – ông đưa ra nhận xét này: mà bản thân chúng ta cũng không được hưởng, và kèm theo yêu sách thứ bảy – thay chế độ sắc lệnh bằng chế độ luật- ông đưa ra nhận xét này: hệt như ở nước ta.

…A, bây giờ chúng tôi đã nắm được động cơ của những đòn công kích ông Xarô rồi. Ông Xarô bị công kích vì ông thân dân bản xứ.

,,,Nếu có một đảng độc lập tồn tại, thì đảng này không phải đi ăn xin một vài quyền tự do, mà thiếu nó thì con người là một tên nô lệ khốn khổ. Chúng tôi thử làm yên lòng ông Đơvila bằng cách nói rằng, Đảng của chúng tôi nói với nhân dân Pháp, cũng là nói cả với ông Đơvila. …

NGuyễn ái Quốc

(Tài liệu đánh máy, tiếng Pháp. Bản chụp lưu tại Viện Lịch sử Đảng.) (Trên 8 trang)

ngày 4-9-1919.

(Văn bản 5)

Đọc lại truyện ngụ ngôn Union dans la volonté et unanimité de vues của Nguyễn Ái Quốc

Cập nhật lúc 16:47, Thứ Tư, 04/09/2013 (GMT+7)

http://baolamdong.vn/vhnt/201309/doc-lai-truyen-ngu-ngon-union-dans-la-volonte-et-unanimite-de-vues-cua-nguyen-ai-quoc-2268602/

Union dans la volonté et unanimité de vues dịch sát nghĩa sang tiếng Việt là “Sự thống nhất trong ý chí và sự nhất trí về quan niệm”; giáo sư Phạm Huy Thông chuyển ngữ sang thành ngữ Việt Nam rất đạt: Đồng tâm nhất trí. Đây là một truyện ngụ ngôn của Nguyễn Ái Quốc vừa theo kiểu ngụ ngôn Pháp Fable, vừa theo kiểu ngụ ngôn cũng của Pháp parabole: xây dựng hình tượng nhân vật mang tính tượng trưng. (1)

Đọc truyện ngụ ngôn này của Nguyễn Ái Quốc, tôi muốn nhấn mạnh rằng những câu hát tiếng Việt thể lục bát kèm theo lời dịch sang tiếng Pháp đều của chính tác giả, nghĩa là Phạm Huy Thông không dịch Seigneur chat sang tiếng Việt kon – mèo như có người nhận lầm (*). Kon – mèo được Nguyễn Ái Quốc dịch sang tiếng Pháp Seigneur chat là sự thông hiểu sâu sắc mỹ cảm của độc giả Pháp

…Truyện Union dans la volonté et unanimité de vues  ra mắt bạn đọc trên L’Humanité của Đảng Cộng sản Pháp ngày 29/9/1922.

(1) Bốn câu đồng dao thể lục bát về mèo, chuột; hai câu đồng dao cũng thể lục bát về bầy chim quạ ăn xoài chín cây trên núi Thiên Thai là ngụ ngôn Pháp kiểu Fable; mô tả sự đồng tâm nhất trí của anh Hai và anh Ba là ngụ ngôn cũng của Pháp, nhưng kiểu parabole.

Đồng tâm nhất trí (29-9-1922) 

Hồ Chí Minh toàn tập
Tập 1 (1919-1924)

16/07/2003

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30008&cn_id=176282

(Văn bản 6)

Phỏng vấn chủ tịch Hồ Chí Minh – Tháng 6/1964

https://www.youtube.com/watch?v=onhVOcVGHds

(Văn bản 7)

Cách viết (17-8-1953) (1)

Ngày 1/5/2003.

http://123.30.190.43/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=&id=BT150346439

…Sau Thế giới chiến tranh lần thứ nhất, Bác ở Pháp. Muốn tuyên truyền cho nước ta, nhưng không viết được chữ Pháp. Làm thế nào bây giờ ?

Nhất định phải học viết cho kỳ được.

Có một đồng chí làm trong một tờ báo Sinh hoạt công nhân 1 bảo: “Có tài liệu gì, anh cứ viết, rồi tôi đǎng cho”.

Bác nói: “Tài liệu thì có, chỉ tội tôi không viết được”. Đồng chí ấy nói: “Anh cứ viết 3 dòng, 5 dòng cũng được. Có thế nào thì viết thế ấy. Nếu có sai mẹo mực thì tôi sửa cho”. …

Sách Cách viết, Hội những nhà viết báo Việt Nam xuất bản lần thứ hai, nǎm 1955.

(Văn bản 8)

Theo cuốn: “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” http://www.geocities.ws/xoathantuong/tdt/tdt_02.htm

Hồ kể về việc viết bản yêu sách của Nhân dân An nam như sau:

“Cũng nên nhắc lại ý kiến đưa yêu cầu do ông Nguyễn đề ra nhưng lại do luật sư Phan Văn Trường viết, vì lúc bấy giờ, ông Nguyễn chưa viết được tiếng Pháp. ”

Ho dang hoi tu Sa Lay tieng Phap doc la gi NAQ viet truyen Ngu Ngon bang tieng Phap H gioi Quan Su Ho ke 1919 NAQ van chua viet duoc Tieng Phap NAQ gioi Tranh Luan tu 1919

One thought on “Bài 2: Tàu không giống Pháp, NAQ khác hẳn Hồ!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s