Bài 1. Bí Thư xứ ủy Trung Kỳ không phản bội! Nhưng bọn quỷ đã giết ông năm 1945 mà không một bản án.

Chương 4.      Bọn quỷ vu cho Xứ ủy Trung Kỳ phản bội rồi giết họ.

Bài 1. Bí Thư xứ ủy Trung Kỳ không phản bội! Nhưng bọn quỷ đã giết ông năm 1945 mà không một bản án.         

Chuyện kể láo về kỳ cựu Cộng sản rồi đổ cho họ là phản bội, rồi giết họ như thời trung cổ mà không một bản án là khá rõ. (Xem thêm Quyển 9. Giết Cộng sản kỳ cựu và người thân của họ.). Ta hãy xem Hoàng Quốc Việt kể láo về Đinh Văn Di như thế nào, kẻ nói láo như vậy thì có thể nào là Hạ Bá Cang – Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ không?

I. Bằng chứng và phân tích:           

 1. Hoàng Quốc Việt kể:

“…Nhận sự phân công của Xứ uỷ, khoảng cuối tháng 8-1937, Nguyễn Văn Cừ cùng với Hoàng Quốc Việt đáp chuyến tàu hoả từ Hà Nội vào Sài Gòn dự hội nghị Trung ương Đảng. Để tránh con mắt theo dõi của mật thám, Nguyễn Văn Cừ và Hoàng Quốc Việt ngồi riêng mỗi người một toa tàu. Hai người hẹn gặp đồng chí Hà Huy Tập và Nguyễn Văn Trọng (tức Nguyễn Chí Diểu) để cùng đi đến địa điểm họp. Do tên Đinh Văn Di (Bí thư Liên tỉnh Thanh – Nghệ, sau làm Bí thư Xứ uỷ Trung Kỳ) phản bội chỉ điểm, đồng chí Hoàng Quốc Việt bị mật thám theo dõi sát sao nên phải lẩn tránh, khi vào tới Sài Gòn thì Hội nghị đã họp xong6.

Ghi Chú:

 1. Theo lời kể của Hoàng Quốc Việt, tài liệu TL256 A2. LT2, lưu tại Viện Hồ Chí Minh.” (Văn bản 1, xem thêm văn bản 6)

Nhận xét:

Hoàng Quốc Việt kể thật hay nói láo? Đinh Văn Di có phản bội thật không?

Tôi khẳng định rằng Hoàng Quốc Việt kể láo và Đinh Văn Di không hề phản bội bởi: ở Văn bản 2 khẳng định Tổng Bí Thư Hà Huy Tập kể từ “cuối tháng 8-1937” (khi Hoàng Quốc Việt nói là Đinh Văn Di phản bội) cho tới 1939 thì đã từ Bắc vào Nam rồi lại ra Bắc ít nhất là 6 lần, vậy mà một Bí Thư xứ ủy Trung kỳ phản bội làm tay trong để báo cho Pháp (Tổng Bí Thư Hà Huy Tập không hề biết mà đề phòng) vậy mà Pháp không bắt được sao?

Một Bí Thư xứ ủy Trung kỳ phản bội kể từ “cuối tháng 8-1937” đến 1945 vẫn tồn tại mà không bị phát hiện? Vậy Đảng CS Đông Dương có còn xứng đáng là một Đảng nữa hay không?

 1. Báo Văn Hóa Nghệ An – báo của Nhà nước Việt Nam nói: “những đóng góp to lớn của Đinh Văn Di …trong gần 15”.

“Cuối tháng 3-1937, sau khi Đinh Văn Di đi dự Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (3-1937) về, Tỉnh uỷ Nghệ An triệu tập đại hội tại làng Đông Chữ (Nghi Lộc). Các đại biểu gồm có: Vỹ, Dương, Xân (Nghi Lộc); Mai, Hiến, Nhung (Quỳnh Lưu); Nhuận, Giá (Diễn Châu); Hiên (Yên Thành), Tường (Nam Đàn), vv do Đinh Văn Di chủ trì” (Văn bản 4)

Tháng 3-1938, Đinh Văn Di đi dự Hội nghị Ban chấp hành Trung ương ở Sài Gòn-Gia Định. ” (Văn bản 4)

Nhận xét:

Mặc dù bài báo “Đinh Văn Di – Ông là ai?” của tác giả Đinh Trần Dương còn sử dụng khá nhiều thông tin không đúng của các tài liệu đã được Cộng Sản Việt Nam tuyên truyền, nhưng nó cũng cho ta biết rằng: “Đinh Văn Di đi dự Hội nghị Ban chấp hành Trung ương ở Sài Gòn-Gia Định” còn một kẻ “đồng chí Hoàng Quốc Việt bị mật thám theo dõi sát sao nên phải lẩn tránh, khi vào tới Sài Gòn thì Hội nghị đã họp xong6” thì lại nói lý do là: “Do tên Đinh Văn Di (Bí thư Liên tỉnh Thanh – Nghệ, sau làm Bí thư Xứ uỷ Trung Kỳ) phản bội chỉ điểm”

Điều đó có tin được không?

Ở đây chắc chắn đã bị gọt bớt rồi mới cho đăng, và ta cũng thấy rằng những thông tin thâm cung bí sử đã bị cấm đăng bởi: “cuộc đời hoạt động của Đinh Văn Di cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Còn nỗi oan khúc của ông, nếu được phép, chúng tôi xin trình bày trong những số tới.” (Văn bản 4) Chắc chắn là đã “Không được phép”! Nên các số sau ta không thấy nữa.

Tuy vậy, ở cuối bài báo tác giả cũng đã khẳng định: “Qua những tư liệu trên, cho thấy những đóng góp to lớn của Đinh Văn Di trong việc xây dựng cơ sở và không ngừng củng cố hệ thống tổ chức Đảng trong gần 15 năm kể từ khi ông giữ những trọng trách lớn trong Tân Việt cách mạng đảng.” (Văn bản 4)

 1. Bí thư Xứ ủy Đinh Văn Di của Đảng Cộng Sản Đông Dương bị cộng sản của Hồ giết mà không một bản án.

Dù có phản bội thật thì sao không xét xử đàng hoàng?

Báo đảng của Hồ chỉ nói: “Ngày 2-9-1945, giữa ngày cả dân tộc reo hò vui mừng độc lập, mừng sự khai sinh của Nền Dân chủ Cộng hoà Việt Nam, trái tim ông ngừng đập. ”(Văn bản 4)

Tuy nhiên báo lề Dân thì nói rõ hơn: “Ở nơi trường mới, chúng tôi chứng kiến một nấm mồ, bên cạnh  giếng nước và một gốc phi lao còn mang một vết đạn sâu hoắm, nơi cách mạng xử tử ông Đinh Văn Di, vốn là Xứ ủy Đảng Cộng sảnTrung Kỳ, bị khép tội là phần tử AB (anti- bolshevik).

Lúc đó, tôi còn quá trẻ, nhưng vẫn mang một thắc mắc trong lòng cho đến tận bây giờ, là tại sao người đầu tiên mà cách mạng đưa ra bắn không phải là tri huyện Trần Mậu Trinh mà lại là một ông xứ ủy của Đảng, tội trạng lại chưa rõ ràng?” (Văn bản 5)

Vậy đó, hành trình “tội phản động” của một kỳ cựu Cộng Sản như vậy đó, và họ đã bị giết như vậy đó!

 1. Vô lý!

Cũng như Nghiêm Thượng Biền, tên Công, rồi Nguyễn Thanh Diên và rất nhiều kỳ cựu khác như Ngô Đức Trì… nếu Đinh Văn Di đúng là “tên Đinh Văn Di (Bí thư Liên tỉnh Thanh – Nghệ, sau làm Bí thư Xứ uỷ Trung Kỳ) phản bội chỉ điểm” Thì Pháp phải bảo vệ ông ta mới phải, có đâu lại để ông ta bị Hồ bắt dễ ràng như vậy?

Vô lý!

Thế mới thật là: Đớn đau Cộng sản Việt Nam.

                        Người thật bị giết, quỷ ma thành Thần.

Thắc mắc, các Ủy Viên xứ ủy Trung Kỳ còn bị diệt như thế nào nữa, xin xem bài sau sẽ rõ.

 1. Văn bản nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Nguyễn Văn Cừ tiểu sử (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2007)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT2171239530

Ngày 20/7/2012. Cập nhật lúc 11h 22′

Chương III

Ngày 20/7/2012. Cập nhật lúc 10h 41′

MÓC NỐI LIÊN LẠC, KHÔI PHỤC PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 

 1. Tìm bắt liên lạc, xây dựng cơ sở cách mạng, khôi phục Xứ uỷ Bắc Kỳ

…Nhận sự phân công của Xứ uỷ, khoảng cuối tháng 8-1937, Nguyễn Văn Cừ cùng với Hoàng Quốc Việt đáp chuyến tàu hoả từ Hà Nội vào Sài Gòn dự hội nghị Trung ương Đảng. Để tránh con mắt theo dõi của mật thám, Nguyễn Văn Cừ và Hoàng Quốc Việt ngồi riêng mỗi người một toa tàu. Hai người hẹn gặp đồng chí Hà Huy Tập và Nguyễn Văn Trọng (tức Nguyễn Chí Diểu) để cùng đi đến địa điểm họp. Do tên Đinh Văn Di (Bí thư Liên tỉnh Thanh – Nghệ, sau làm Bí thư Xứ uỷ Trung Kỳ) phản bội chỉ điểm, đồng chí Hoàng Quốc Việt bị mật thám theo dõi sát sao nên phải lẩn tránh, khi vào tới Sài Gòn thì Hội nghị đã họp xong6.

Ghi Chú:

 1. Theo lời kể của Hoàng Quốc Việt, tài liệu TL256 A2. LT2, lưu tại Viện Hồ Chí Minh.

(Văn bản 2)

Nguyễn Văn Cừ tiểu sử (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2007)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT2171239530

Ngày 20/7/2012. Cập nhật lúc 11h 22′

BIÊN BIÊN SỰ KIỆN

…NĂM 1937

…Tháng 8, cuối tháng

Nhận sự phân công của Xứ uỷ, Nguyễn Văn Cừ và Hoàng Quốc Việt đáp tàu hỏa từ Hà Nội vào Sài Gòn dự họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương. Hai người hẹn với Hà Huy Tập và Nguyễn Văn Trọng (tức Nguyễn Chí Diểu) để cùng đi.

Để tránh con mắt theo dõi của mật thám, Nguyễn Văn Cừ và Hoàng Quốc Việt ngồi riêng mỗi người một toa tàu. Do tên Đinh Văn Di (Bí thư Liên tỉnh Thanh – Nghệ, sau làm Bí thư Xứ uỷ Trung Kỳ) phản bội chỉ điểm, đồng chí Hoàng Quốc Việt bị theo dõi sát sao nên phải lẩn tránh, khi vào tới Sài Gòn thì Hội nghị đã họp xong.

Đến ga Sài Gòn, Nguyễn Văn Cừ đóng giả làm người buôn heo, lấy bí danh là Năm (bà con gọi là anh Năm Heo), được đồng chí liên lạc viên Hai Sóc đón và đưa về làng Tân Thời Nhất, xã Bà Điểm (thuộc huyện Hóc Môn, ngoại thành Sài Gòn), nơi tổ chức Hội nghị Trung ương.

– Công văn mật số 250/SS, ngày l4-9-1937 của mật thám Trung Kỳ, lưu Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, ĐVBQ.311.STT15.

– Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn: Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Hóc Môn, 1991, tr. 32.

NĂM 1938

Đầu năm

Theo triệu tập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Văn Cừ bí mật rời Hà Nội đi Sài Gòn dự Hội nghị Trung ương lần thứ năm.

Trên đường vào Nam dự Hội nghị, Nguyễn Văn Cừ ghé qua Huế gặp đồng chí Lê Duẩn để bàn việc xây dựng tuyến liên lạc từ Hà Nội vào Sài Gòn bằng tàu hỏa và giao cho Đoàn Thanh niên Dân chủ phụ trách. Hai người nhất trí đưa vấn đề này ra bàn ở hội nghị Trung ương lần này.

– Đào Duy Kỳ: Hồi ký  về Nguyễn Văn Cừ, tài liệu đánh máy, lưu tại Viện Hồ Chí Minh.

– Tài liệu mật thám Pháp.  

…NĂM 1939

…Tháng 9, sau ngày 10

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ bí mật rời Hà Nội vào Nam chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương lần thứ sáu.

Cải trang thành một ông già để râu dài, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ không đi chuyến tàu tốc hành Hà Nội – Sài Gòn, mà lên chuyến tàu chợ Hà Nội – Vinh. Đến ga Vinh tranh thủ lúc tàu dừng lại để lấy nước và nhiên liệu, Nguyễn Văn Cừ bí mật xuống tàu, tới cơ quan Xứ uỷ Trung Kỳ để trao đổi về tình hình nhiệm vụ mới (do không biết Đinh Văn Di – Uỷ viên Xứ uỷ Trung Kỳ – Bí thư Liên Tỉnh uỷ Nghệ – Tĩnh đã phản bội, đồng chí đã để lộ cho hắn biết mục đích chuyến đi Nam lần này. Đinh Văn Di sau đó đã báo cho mật thám phục đón bắt hụt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ ở Sài Gòn).

Trở lại tàu và tiếp tục hành trình trước sự theo dõi sát sao của mật thám, đến ga Tháp Chàm, Nguyễn Văn Cừ lại thay đổi hình dạng, cải trang thành công nhân lái tàu, cùng tổ thợ máy vào Sài Gòn và đến địa điểm liên lạc an toàn.

Đào Duy Kỳ: Hồi ký về Nguyễn Văn Cừ, tài liệu đánh máy, lưu tại Viện Hồ Chí Minh.

(Văn bản 3)

Đinh Văn Di

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_V%C4%83n_Di

Đinh Văn Di (19061945) quê ở xã Kim Khê, nay là xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Dư luận

 • Đa số ý kiến đều cho rằng Đinh Văn Di là phần tử phản bội:

Trước đấy, cô ánh còn nói rõ tên kẻ chỉ điểm để mật thám bắt cố TBT [1] có tên là Đinh Văn Di.

Trước đây, cố TBT còn hoạt động đã bồi dưỡng người này, sau bị phản bội [2]

Tháng 6/1935, đồng chí Chu Huệ trốn khỏi nhà đày Buôn Ma Thuột về xây dựng cơ sở cách mạng ở Hà Tĩnh- Nghệ An đã bị tay chân Đinh Văn Di báo mật thám bắt [3]

Qua tìm hiểu tình hình, Hà Huy Tập được biết Đinh Văn Di đã làm tay sai cho đế quốc, đang tìm mọi cách phá hoại phong trào cách mạng.[4]

Đặc biệt là xử tử hình tên Đinh Văn Di, phần tử phản Đảng cực kỳ nguy hiểm. Trong thời kỳ bí mật, Di từng là Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, Xứ uỷ viên Xứ uỷ Trung Kỳ, Bí thư liên Tỉnh uỷ Thanh – Nghệ – Tĩnh. Bị Pháp bắt, không chịu nổi những đòn tra tấn của kẻ thù, y đã đầu hàng và chỉ điểm cho mật thám Pháp phá hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng ở vùng Thanh – Nghệ – Tĩnh trong giai đoạn 1939 -1945.[5]

Thời kì những năm 1930 – 45, hoạt động chống Đảng của các phần tử AB đã gây cho Đảng Cộng sản những tổn thất lớn, điển hình là vụ Nghiêm Thượng Biền ở Xứ uỷ Bắc Kỳ, vụ Đinh Văn Di ở Xứ uỷ Trung Kỳ.[6]

 • Ý kiến cho rằng Đinh Văn Di bị oan:

Trước âm mưu thâm độc của địch, một vài người cùng hoạt động với Đinh Văn Di, hoài nghi và cho rằng ông đã phản bội Đảng. Đó không chỉ là nỗi đau của gia đình ông mà còn là nỗi đau của các đồng chí và quần chúng cách mạng hiểu ông và cùng ông chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng cộng sản Việt Nam.[7]

Cái chết

 • “Ở nơi trường mới, chúng tôi chứng kiến một nấm mồ, bên cạnh giếng nước và một gốc phi lao còn mang một vết đạn sâu hoắm, nơi cách mạng xử tử ông Đinh Văn Di, vốn là Xứ ủy Đảng Cộng sản Trung Kỳ, bị khép tội là phần tử AB (anti- bolshevik).”[8]
 1. ^ Cố TBT là tổng bí thư Hà Huy Tập
 2. ^ http://www.doisongphapluat.com.vn/printContent.aspx?ID=3874
 3. ^ http://www.btxvnt.org.vn/cms/?m=6&act=view&id=201
 4. ^ http://c3hahuytap.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=11
 5. ^ http://www.hatinh24h.org/?cmd=act:news?newsid:13603
 6. ^ Bách khoa toàn thư
 7. ^ http://vanhoanghean.vn/tap-chi/nguoi-xu-nghe/443-dinh-van-di-ong-la-ai.html
 8. ^ Đỗ Anh Thơ – Những mẩu ký ức hay là câu hỏi chưa được giải đáp

(Văn bản 4)

Đinh Văn Di – Ông là ai?

http://vanhoanghean.vn/tap-chi/nguoi-xu-nghe/443-dinh-van-di-ong-la-ai.html

http://vanhoanghean.com.vn/index.php?option=com_k2&view=item&id=1581:t%C6%B0-duy-h%E1%BB%99i-nh%E1%BA%ADp-ti%E1%BA%BFp-bi%E1%BA%BFn-v%C4%83n-ho%C3%A1-100-n%C4%83m-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-v%C3%A0-h%C3%B4m-nay

Đinh Trần Dương

Thứ năm, 04 Tháng 3 2010

Đinh Văn Di (1906 – 1945) quê ở xã Kim Khê, nay là xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Xuất thân trong một dòng họ có truyền thống cương trực và nhiệt thành yêu nước.

Đi theo con đường của Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra, qua thử thách hoạt động chống ách thống trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai, ông được các cấp bộ Đảng trao cho các trọng trách như Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, Bí thư Liên Tỉnh uỷ Thanh- Nghệ -Tĩnh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương. Trước âm mưu thâm độc của địch, một vài người cùng hoạt động với Đinh Văn Di, hoài nghi và cho rằng ông đã phản bội Đảng. Đó không chỉ là nỗi đau của gia đình ông mà còn là nỗi đau của các đồng chí và quần chúng cách mạng hiểu ông và cùng ông chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng cộng sản Việt Nam. Chính Nguyễn Đức Dương, người được Đinh Văn Di chỉ định ra làm Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An (1939) và là Uỷ viên Xứ uỷ Lâm thời Trung Kỳ (1940) đã thừa nhận: “cho đến nay một số sự việc liên quan đến hoạt động của Đinh Văn Dy vẫn chưa được sáng tỏ. Trong cán bộ, đảng viên còn có những ý kiến khác nhau, có khi trái ngược nhau” (Hồi Ký của Nguyễn Đức Dương, bản đánh máy, viết năm 1990, tr mở đầu).

Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt cuộc đời hoạt động của Đinh Văn Di cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Còn nỗi oan khúc của ông, nếu được phép, chúng tôi xin trình bày trong những số tới.

Tiếp nối chí cứu nước của Bác ruột là Đinh Văn Chất và các anh chị em trong chi họ tham gia nghĩa quân Cần Vương, trong những năm 1926-1927 Đinh Văn Di tham gia Hưng Nam hội và trở thành một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đại tổ Tân Việt huyện Nghi Lộc, đồng thời cũng là cán bộ lãnh đạo Tỉnh bộ Tân Việt Nghệ An. Ông bị Toà án Nam Triều kết án 3 năm án treo, nhưng vẫn quyết tâm tham gia hoạt động cách mạng. Đầu năm 1930, Đông Dương cộng sản liên đoàn được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam, ông trở thành cán bộ Huyện uỷ Lâm thời Nghi Lộc.

Tháng 8-1930, sau cuộc biểu tình ở Chợ Sơn (Nghi Lộc), Đinh Văn Di và một số cán bộ lãnh đạo huyện và xã bị bắt. Ông bị kết án 3 năm tù và đày lên đồn Thanh Quả (Thanh Chương, Nghệ An).

Năm 1933, ra tù, để che mắt địch, Đinh Văn Di tiếp tục sử dụng cái vỏ bọc của một người thợ cắt tóc, liên lạc với các đồng chí đã tham gia phong trào 1930-1931, xây dựng lại cơ sở Đảng, thành lập Huyện uỷ lâm thời mới Nghi Lộc do ông phụ trách, mở rộng việc chắp nối liên lạc, xây dựng cơ sở Đảng tại thành phố Vinh và các địa phương khác ở Nghệ An.

Từ năm 1933 đến đầu năm 1936, Đinh Văn Di cùng với những người lãnh đạo nhóm Vừng Hồng bắt liên lạc với Đông Dương viên trợ bộ ở Thái Lan và Ban chỉ huy hải ngoại của Đảng cộng sản Đông Dương ở Trung Quốc, thống nhất hai bộ phận cộng sản; ông tham gia tái lập Tỉnh uỷ lâm thời Nghệ An do Võ Nguyên Hiến làm Bí thư. Cuối năm 1936, Ban lãnh đạo Tỉnh uỷ Nghệ An bị địch bắt, các đồng chí trong tù viết thư động viên Đinh Văn Di triệu tập hội nghị thành lập Tỉnh uỷ lâm thời mới.

Ngày 13-9-1936, Tỉnh uỷ lâm thời Nghệ An và Huyện uỷ Nghi Lộc đã họp tại làng Đông Chữ (Nghi Lộc) cử ra Ban chấp hành thống nhất của Đảng bộ Nghệ An gồm Lê Đình Vỹ, Đặng Thọ Trị, Nguyễn Thị Xân, Nguyuễn Đức Dương, vv do Đinh Văn Di làm Bí thư. Sau khi Ban chấp hành Trung ương cử người về bắt liên lạc với Đảng bộ Nghệ An, Tỉnh uỷ họp mở rộng cử Đinh Văn Di với tư cách là Bí thư Tỉnh uỷ vào Sài Gòn trực tiếp gặp Trung ương.

Cuối tháng 3-1937, sau khi Đinh Văn Di đi dự Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (3-1937) về, Tỉnh uỷ Nghệ An triệu tập đại hội tại làng Đông Chữ (Nghi Lộc). Các đại biểu gồm có: Vỹ, Dương, Xân (Nghi Lộc); Mai, Hiến, Nhung (Quỳnh Lưu); Nhuận, Giá (Diễn Châu); Hiên (Yên Thành), Tường (Nam Đàn), vv do Đinh Văn Di chủ trì. Đinh Văn Di truyền đạt, phổ biến và điều hành Đại hội thảo luận một số vấn đề của Nghị quyết Trung ương. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Tỉnh uỷ mới gồm Vỹ, Dương, Xân, Hợp, Mai, Tường và Di (Bí thư). Tháng 7-1937, trước cuộc bãi công tự phát và mang khuynh tả của công nhân Nhà máy Trường Thi (giới chủ mượn cớ cao trào dân chủ, không những không chịu nhượng bộ mà còn dựa vào chính quyền thực dân để đàn áp công nhân), Đinh Văn Di đã triệu tập Hội nghị Tỉnh uỷ Nghệ An bàn kế hoạch vận động ủng hộ cuộc bãi công.

Khoảng tháng 10 năm 1937, Tỉnh uỷ Nghệ An triệu tập hội nghị mở rộng để nghe Đinh Văn Di báo cáo nội dung Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (8-1937) về tiếp tục đấu tranh chống phát xít, chống chiến tranh, chống phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ và cải thiện đời sống, đổi mới các hình thức đấu tranh cho phù hợp với tình hình mới..

Tháng 11-1937, nhân kỷ niệm 10 năm Công xã Quảng Châu, Tỉnh uỷ Nghệ An và Huyện uỷ Nghi Lộc phối hợp tổ chức cuộc mít tinh ở sân bay Yên Đại để vận động ủng hộ Trung Hoa kháng Nhật, Đinh Văn Di là diễn giả chính trong cuộc mít tinh này.

Cũng năm đó. do chưa có điều kiện thành lập Xứ uỷ Trung Kỳ, Trung ương chủ trương thành lập hai Liên Tỉnh uỷ: Liên Tỉnh uỷ Thanh-Nghệ-Tĩnh và Liên Tỉnh uỷ miền Nam Trung Kỳ. Tháng 9-1937, nhận trách nhiệm trước Trung ương, Đinh Văn Di ra Hà Nội và được Hoàng Quốc Việt giới thiệu với Xứ uỷ Bắc Kỳ. Cuộc họp triển khai kế hoạch xây dựng tổ chức Đảng với Xứ uỷ Bắc Kỳ gồm có Lương Khánh Thiện, Tô Hiệu, Trần Quý Kiên, Trần Cung, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Công Hoà, Đặng Việt Châu và Hoàng Vĩnh Tuy. Tháng 12-1937, qua giới thiệu của một đồng chí phụ trách báo công khai ở Hà Nội, Đinh Văn Di đã liên lạc được với các cơ sở Đảng ở Thanh Hoá. Nhờ đó việc xúc tiến thành lập Liên Tỉnh uỷ nhanh chóng được hoàn tất.

Tháng 3-1938, Đinh Văn Di đi dự Hội nghị Ban chấp hành Trung ương ở Sài Gòn-Gia Định. Sau cuộc họp, ông đã thông báo cho Tỉnh uỷ Nghệ An về sự thay đổi nhân sự trong ban lãnh đạo Trung ương (Trung ương đã bầu Nguyễn Văn Cừ thay Hà Huy Tập làm Tổng Bí thư, quyết định thành lập Xứ uỷ Trung Kỳ do Lê Duẩn (bí danh là B) làm Bí thư, giao cho Đinh Văn Di tổ chức và sáp nhập Liên Tỉnh uỷ Thanh- Nghệ-Tĩnh vào Đảng bộ Trung Kỳ.

Tháng 4-1938, Đại hội đại biểu Đảng bộ Nghệ An bầu Nguyễn Đức Dương làm Bí thư Tỉnh uỷ. Từ đó, theo sự phân công của Trung ương, Đinh Văn Di làm việc ở cơ quan lãnh đạo cấp trên.

Khoảng tháng 5-1938, Đinh Văn Di triệu tập đại biểu đảng bộ 3 tỉnh: Bùi Đạt (Thanh Hoá), Phan Hữu Thờm (Nghệ An), Trần Giáp (Hà Tĩnh), hop hội nghị thành lập Ban chấp uỷ Liên tỉnh do ông làm Bí thư. Là một cán bộ cấp trên trực tiếp chỉ đạo Đảng bộ Nghệ An, nhà lại ở gần cơ quan Tỉnh uỷ, nên ông thường xuyên tham gia các hội nghị của Tỉnh uỷ Nghệ An.

Theo lời kể của Nguyễn Đức Dương; “Tỉnh uỷ Nghê An lúc này rất thiếu cán bộ có năng lực và có điều kiện hoạt động. Nhiều việc không biết phân công cho ai. Đồng chí Kiểm Phâng lúc đó là Bí thư Huyện uỷ Nghi Lộc, đồng thời lại phải làm cán bộ liên lạc của Tỉnh uỷ, hàng tuần mang tài liệu lên chợ Vinh giao về cho các huyện. Tôi là Bí thư Tỉnh uỷ, đang bị địch truy nã, sống bất hợp pháp, đi lại gặp nhiều khó khăn. Một số việc thuộc trách nhiệm Tỉnh uỷ, nhưng cũng vẫn do Di đảm nhiệm” (Hồi ký của Nguyễn Đức Dương, lưu tại Viện Lịch sử Đảng, tr 8). Trong các công tác tổ chức in ấn tài liệu, tuyên truyền vận động quần chúng, giúp đỡ gia đình các đồng chí khó khăn, ông Di đều rất tích cực.

Ông góp nhiều công sức cho các tờ báo của Tỉnh uỷ, viết nhiều bài thơ văn cho báo Gánh hàng xuân, hỗ trợ tích cực cho Nhà xuất bản Tập sách tiến bộ do Siêu Hải (Nguyễn Nhật Tân) phụ trách; góp ý kiến, sửa chữa các bản thảo- trong số đó có cuốn Hoạ chiến tranh và vấn đề phòng thủ Đông Dương. Ông còn lựa chọn và cử nhiều đảng viên đi dự các lớp bồi dưỡng cán bộ của Xứ uỷ, điều hành bố trí cán bộ cho các Tỉnh uỷ, giải quyết những bất đồng nội bộ trong lãnh đạo ở một số tỉnh do mình phụ trách.

Qua những tư liệu trên, cho thấy những đóng góp to lớn của Đinh Văn Di trong việc xây dựng cơ sở và không ngừng củng cố hệ thống tổ chức Đảng trong gần 15 năm kể từ khi ông giữ những trọng trách lớn trong Tân Việt cách mạng đảng. Đối với Nghệ An, cái nôi tạo nguồn cán bộ cho phong trào, luôn bị chính quyền thực dân giám sát chặt chẽ khủng bố lên tục. Trong hai cao trào cách mạng 1930-1931 và 1936-1939 đều là những năm tháng bão táp, thực dân Pháp và phong kiến Nam triều đầy mưu ma chước quỉ, thường xuyên tìm cách ngăn chặn, vây ráp, đánh phá ác liệt vào hệ thống tổ chức của Đảng cộng sản Việt Nam. Sinh thời Đinh Văn Di nhiều lần đã nói với các đồng chí của mình: vì sinh mệnh và sự phát triển của Đảng, ông phải tương kế tựu kế để gây dựng tổ chức, giữ vững niềm tin của nhân dân về Đảng quang vinh.

Khi chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, Đảng chuyển hướng chỉ đạo chiến lược nêu cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, chuẩn bị đấu tranh giành chính quyền, kẻ địch lập tức bám sát Đinh Văn Di. Lúc bấy giờ Lê Duẩn có ý định chuyển Đinh Văn Di đi một nơi khác nhằm giúp ông thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù; nhưng việc đó đã không làm kịp. Riêng Đinh Văn Di, để ngăn ngừa sự phá hoại của Mật thám Pháp, ông đã khôn khéo báo cáo với tổ chức thông qua tin nhắn “Tôi bị kiết lỵ nặng không hoạt động được”, “Tôi chỉ có thể giúp Đảng về tài chính”. Rất tiếc là người nhận tín hiệu không hiểu được, không giải mã được mà lại cho rằng ông từ bỏ công việc của Đảng. Tuy vậy, ông vẫn âm thầm hoạt động, tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực sản xuất và luôn nhắc nhở gia đình mình giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình có chồng con là đảng viên cộng sản. Khi tình thế thuận lợi, đặc biệt là sau ngày Nhật đảo chính Pháp (3-1945), ông đề nghị với tổ chức cho ông tiếp tục hoạt động, nhưng những người hoài nghi ông đã từ chối; khiến ông rơi vào tình trạng khó xử. Song ông vẫn hy vọng mọi trở ngại sẽ qua đi, ông sẽ được trở lại với Đảng để tiếp tục hiến dâng tất cả tình yêu đất nước, tình yêu đồng bào cho sự nghiệp cao cả của Đảng. Số phận của ông đã không như vậy.

Ngày 2-9-1945, giữa ngày cả dân tộc reo hò vui mừng độc lập, mừng sự khai sinh của Nền Dân chủ Cộng hoà Việt Nam, trái tim ông ngừng đập. Sự ra đi của ông-một người chiến thắng trước mọi sự lừa gạt của Mật thám Pháp-sự ra đi của ông còn mang theo cả niềm tin của một người cộng sản trung kiên khi ông dặn dò gia đình: “Dù phong ba bão táp, mình (vợ) và các con hãy vững lòng tin và đi theo Đảng”. Từ đó đến nay, đã 64 năm, con cháu ông vẫn thực hiện tốt lời di huấn đó, có nhiều người là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Mong muốn lớn của mọi người-trong số đó có cả con cháu và gia tộc ông-là trên cơ sở những tư liệu mới, ý kiến đóng góp trung thực của một số người đã từng tham gia phong trào cùng Đinh Văn Di, “vụ án” Đinh Văn Di sẽ được làm sáng tỏ./.

                                                                      Tài liệu tham khảo

 1. 1. Hồi ký của Nguyễn Đức Dương– nguyên Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An.
 2. 2. Lịch sử Đảng bộ Nghệ An, Tập I. Nxb CTQG, 1998.
 3. Gia phả Tộc Đinh Văn do ông Đinh Văn Niêm cung cấp.
 4. Thư từ, tài liệu đáng máy, viết tay về các cuộc đối thoại với các nhân chứng lịch sử  do ông Đinh Văn Hùng con trai cố Bí thư Liên Tỉnh uỷ Thanh- Nghệ Tĩnh Đinh Văn Di cung cấp.

5 Lịch sử truyền thống xã Nghi Long. Nhà xuất bản Nghệ An, 2005.

(Văn bản 5)

Đỗ Anh Thơ – Những mẩu ký ức hay là câu hỏi chưa được giải đáp

http://ttngbt.wordpress.com/2010/05/12/d%E1%BB%97-anh-th%C6%A1-%E2%80%93-nh%E1%BB%AFng-m%E1%BA%A9u-ky-%E1%BB%A9c-hay-la-cau-h%E1%BB%8Fi-ch%C6%B0a-d%C6%B0%E1%BB%A3c-gi%E1%BA%A3i-dap/

https://vn1975.info/b/http://ttngbt.wordpress.com/2010/05/12/d%E1%BB%97-anh-th%C6%A1-%E2%80%93-nh%E1%BB%AFng-m%E1%BA%A9u-ky-%E1%BB%A9c-hay-la-cau-h%E1%BB%8Fi-ch%C6%B0a-d%C6%B0%E1%BB%A3c-gi%E1%BA%A3i-dap/

Posted on Tháng Năm 12, 2010 by ttngbt

  -Thật ra, chuyện hòa giải hòa hợp dân tộc đã được các gia đình và dòng họ giải quyết xong nội bộ với nhau từ rất lâu rồi, ngay sau năm 1975. Từ khi phía bên kia, người người vượt biên, bảo lãnh cho con cháu những người ở bên này đi du học, “người Nam nhận họ, người Bắc nhận hàng”, hàng năm gửi tới ba bốn tỷ đô la về trợ cấp cho gia đình cả đôi bên.

…Sau Cách mạng tháng Tám hai tháng, trường tiểu học toàn cấp duy nhất của huyện Nghi Lộc được mở lại, đặt tại tổng Kim Khê, cách Vinh khoảng 13 cây số. Tôi không rõ tại sao nó không dọn về trường cũ ở Quán Sen, sát huyện lỵ? Phải chăng vì nơi này từng bị Nhật biến thành kho gạo, để cung cấp cho phu làm sân bay, nay đã tan hoang, hay là vì cơ quan huyện lúc này cũng đã dời về Nhà Đoan ở biển Cửa Lò? Mãi đến cuối năm 1946, toàn quốc kháng chiến, nó mới bị phá cùng thành phố Vinh cơ mà! Ở đó, chúng tôi đã từng chứng kiến cảnh lính Nhật chôn sống ông Cửu Bốn, là khán trường (planton) của nhà trường, rùng rợn đến như thế nào! Ông này đã lấy trộm gạo của Nhật, bị chúng phát hiện, phải bỏ trốn. Đúng những ngày Nhật đầu hàng Đồng minh, ông lẻn về thăm nhà. Bọn Nhật đang đá bóng ngoài sân trường. Quả bóng bay vào nhà ông. Chúng chạy vào nhặt và phát hiện ra ông đang ngồi ăn cơm. Chúng liền lôi ông ra cuối sân trường, lấy xẻng đào đất chôn sống. Khi cả toán chuẩn bị bỏ đi, thì một tên ngoảnh lại, thấy đống cát động đậy, nó lấy xẻng xăm mấy nhát cho ông chết hẳn. Chúng tôi rú lên, nhắm mắt lại… Mới hôm qua, có tên mừng vì sắp được về nước, đã vào nhà tôi. Thấy nó tập sàng gạo, sao mà hiền thế! Tôi đã có lần chui xuống dưới cánh máy bay của chúng đậu trong hầm cơ mà. Sao nay chúng còn ác thế!

Gần đây, tôi được tin, ông Cửu Bốn vốn là cảm tình của Đảng, trộm gạo là để cứu tế cho dân nghèo. Nay ông đã được truy tặng là liệt sĩ, là người có công với cách mạng!

Tuy vậy, khi về quê nội, tôi chưa có dịp ghé thăm con ông, vốn là bạn học đã từng sinh hoạt đội thiếu nhi với mình, cái thuở mà chúng tôi được học lịch sử đội, ngoài gương hy sinh của Kim Đồng, còn có gương đấu tranh của thiếu nhi Trung Quốc. Trước họng súng của phát-xít Nhật, các anh đó còn hô to câu nói mà tôi còn nhớ thuộc lòng cho tới tận ngày nay: “Nhật Bản quỷ là rùa mốc, đánh đổ Nhật Bản quỷ”.

Ở nơi trường mới, chúng tôi chứng kiến một nấm mồ, bên cạnh  giếng nước và một gốc phi lao còn mang một vết đạn sâu hoắm, nơi cách mạng xử tử ông Đinh Văn Di, vốn là Xứ ủy Đảng Cộng sảnTrung Kỳ, bị khép tội là phần tử AB (anti- bolshevik).

Lúc đó, tôi còn quá trẻ, nhưng vẫn mang một thắc mắc trong lòng cho đến tận bây giờ, là tại sao người đầu tiên mà cách mạng đưa ra bắn không phải là tri huyện Trần Mậu Trinh mà lại là một ông xứ ủy của Đảng, tội trạng lại chưa rõ ràng? Ông có phải liên quan đến vụ xứ ủy Trung Kỳ trong đó có Lê Duẩn, bị bắt hay không? Nếu đúng, tại sao sau đó hai con ông, vẫn được đi học cùng chúng tôi, lại được nhận tiền trợ cấp hàng tháng? Mãi gần đây, tôi đem thắc mắc này hỏi chú họ tôi là Nguyễn Đức Dương, vốn là bí thư chi bộ đầu tiên, năm 1930 của Đảng Cộng sản xã Kim Cẩm. Chú ấy có cho biết rằng: “Sau năm 30 chú bị tù ở Ban Mê Thuột, ra tù chú hoạt động ở trung Trung Bộ là chủ yếu nên chú không rõ lắm. Ngày cướp chính quyền, chú ở Bình Thuận. Chú nghĩ có thể là sự tranh chấp nội bộ. Cháu có thể hỏi chú Trần Văn Quang để rõ hơn!” Lời chú, tôi để trong lòng và đánh dấu hỏi. Có thể vì họ Đinh là họ ngoại của chú, nên nhận định của chú có phần thiên vị chăng?

…Khoảng cuối năm 45 hay đầu năm 46, một hôm chúng tôi đang lên lớp, bỗng có một ông khách dừng ô tô lại trước cổng trường rồi vào thăm chúng tôi. Thày trò chúng tôi nhận ra ngay đó là ông Võ Nguyên Giáp. Tôi cũng không còn nhớ ông đã căn dặn chúng tôi những gì! Gần đây, đối chiếu lại những hoạt động của ông Giáp lúc đó, tôi xác định lần ấy ông về quê là để thăm  phụ thân, cụ Võ Quang Nghiêm, một nho sĩ yêu nước, có khuynh hướng theo phong trào của Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu… Cha con ông hình như có nhiều ý kiến bất đồng. Ông Nghiêm không chịu để ông đưa ra Hà Nội, nên mấy tháng sau, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cụ Nghiêm đã bị Pháp bắt và mất tại nhà lao Huế.

Trong các hồi ký của lãnh tụ cộng sản, rất ít khi nhắc đến dòng tộc, đến cha anh. Võ Nguyên Giáp cũng vậy. Bởi thế mà nay ta không rõ mâu thuẫn giữa cha con ông, càng không rõ giữa họ Võ và họ Ngô có quan hệ bạn bè, đồng học, người ở bên này sông, kẻ ở bên kia sông, kẻ lương người giáo, kẻ đỗ đạt ra làm quan, kẻ thi trượt về nhà làm thuốc, làm hương sư hay không?

Lịch sử nước ta rất thiếu những mảng tư liệu hồi ký như vậy. Vì thế mà đến nay, người ta vẫn cứ rỉ tai nhau, thêu dệt hoài đủ thứ chuyện.

Nhắc tới ông Nguyễn Đức Dương, chú họ của tôi: mẹ của chú là người họ Đinh, em tuần phủ tiến sĩ Đinh Văn Chấp. Ông, cha, anh, cháu… của họ này có đến năm đời là tiến sĩ (tính đến Đinh Văn Nam tức hòa thượng Thích Minh Châu). Thế mà chú tôi vẫn đi theo cách mạng. Lúc về già, chú mới thú thật, khi phong  trào Xô-viết lên tới đỉnh điểm, Pháp dùng chính sách “quan nhà cai trị dân nhà”, chú đã được chú ruột của mình báo trước để chú tạm lánh ra hoạt động ở Thanh Hóa.

Vừa rồi, tôi được đọc truyện “Người không thú tội “của Duy Nhân, viết về ông Kha Tư Giáo. Câu chuyện của một người tù trung thực ở phía “bên kia”, kiên cường cho tới chết mà không chịu nhận tội phản quốc. Tôi bỗng nhiên có ý chê trách ông bộ trưởng đáng kính của tôi, cụ Kha Vạng Cân, một nhân sĩ yêu nước, trung thực đến ngây thơ, như bản chất những người trí thức gốc Nam Bộ, là chú ruột của Kha Tư Giáo. Tôi thắc mắc tại sao cụ Cân đã không bảo lãnh cho cháu, hay là vì cụ đã về hưu, bảo lãnh không được, hay là sợ liên lụy?

2010 Đỗ Anh Thơ

2010 talawas

            (Văn bản 6)

Đường Bác Hồ chúng ta đi
Chương IV

Chuyến đi vào Nam theo chỉ thị của Bác 17:03 | 04/12/2009

http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340618&cn_id=375835

Uỷ ban nhân dân cách mạng tỉnh Nghệ An được chính thức thành lập từ ngày 21-8-1945, do anh Lê Việt Lượng làm Chủ tịch. …Bọn Việt gian quẫy mạnh. Bọn phản bội như Đinh Văn Di tìm cách chống chế, lấp liếm tội ác. Chưa rõ khi chúng tôi đến Nghệ An, Di đã bị Việt Minh xử chưa, mà chỉ nghe các anh báo cáo khi cách mạng nổ ra, Di buồn lắm, than vãn về tội phản cách mạng của mình và y biết án tử hình đã nằm trong tay y. Đinh Văn Di người huyện Nghi Lộc, Bí thư liên tỉnh Nghệ-Tĩnh, bị tên mật thám Nguyễn Văn Trí tức Trí Ngao thuyết phục, cam tâm làm tay sai cho trùm mật thám Trung Kỳ Pôn Humbe (Paul Humbert), được y cho nhiều tiền. Di cung cấp nhiều tin tức và tài liệu bí mật của Đảng cho Sở liêm phóng Vinh trong thời gian dài từ năm 1936 đến Cách mạng tháng Tám. Âm mưu lâu dài của chúng là phải nắm toàn bộ hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương xuống tới các cơ sở. Vì vậy, có thể nói hoạt động của Di là nguy hiểm vì nó đánh từ trong đánh ra. Khi Cách mạng nổ ra, bọn phản động tay sai hoảng hốt, tìm mọi cách khống chế hoặc xoa dịu tội lỗi. Nhưng nhiều tên đã bị chính quyền cách mạng trừng trị đích đáng. Tên Trí Ngao, một đảng viên cộng sản phản bội cùng nhiều tên khác đã bị đền tội. (Chương 4)

Trên đường đi nhận được tin địch đã bắt được các anh Bùi San và Hồ Xuân Lưu ở ga Diễn Châu. Nguyên nhân bị bắt là do tên Công, một tên A.B nguy hiểm chui vào hàng ngũ ta, leo lên tới chức Xứ uỷ viên Xứ uỷ Bắc Kỳ, báo cho địch biết.” (Chương 2)

1. Dinh Van Di phan boi tu 1937 2. Nguoi bi ban dau tien lai la Xu uy 3. Neu duoc phep se trinh bay

2 thoughts on “Bài 1. Bí Thư xứ ủy Trung Kỳ không phản bội! Nhưng bọn quỷ đã giết ông năm 1945 mà không một bản án.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s