Bài 1. Đớn đau chuyện Tổng bí thư được bầu bằng mồm.

Khoản I. Tiêu diệt xứ ủy Bắc kỳ 1941 về trước – dựng nên một bọn quỷ ma.

Chương 1. Đớn đau chuyện Tổng bí thư được bầu bằng mồm và thực chất cái gọi là Hội nghị Trung ương 8 năm 1941 – là giết Cộng Sản. 

                                    ***

Bài 1. Đớn đau chuyện Tổng bí thư được bầu bằng mồm.

I. Bằng chứng.

  1. Quyền Tổng bí thư được bầu bằng mồm.

Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 11 năm 1940.

“… Trung ương đã họp HN từ ngày 6 đến 9 tháng 11 năm 1940, tại đình bảng (từ sơn, bắc ninh). Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trường Trinh, Hoàng Văn Thụ, HQV, Phan Đăng Lưu, Trần Đăng Ninh… Trong Hội nghị này đồng chí Trường Trinh được cử làm Quyền Tổng bí thư của Đảng!

… Hội nghị thảo luận và Quyết định hai vấn đề cấp thiết, nhưng không được ghi thành văn bản để bảo đảm bí mật…” (Những Sự Kiện Lịch Sử Của Đảng. Tập 2 (NXB sự thật. Hà Nội 1979), trang 491 – Xem sách tại Thư Viện Trường Đh KHXH và Nhân Văn: 324. 259. 7075 NHU (2) 1979)

  1. Tổng bí thư cũng được bầu bằng mồm.

“Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám vừa họp trung tuần tháng 5. Ông Cụ nói tóm tắt mấy nội dung lớn trong Nghị quyết Hội nghị… Võ Nguyên Giáp rất mừng khi nghe nói ông Trường Chinh cũng từ miền xuôi lên dự Hội nghị Trung ương và được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Ông Giáp thầm tiếc không được gặp ông Trường Chinh để hỏi thăm tình hình Hà Nội và tin tức gia đình một năm qua…” (Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Nxb Chính trị Quốc gia – 2006, Chương I, trang 12/31)

  1. Nhận xét:

Tại sao lại “nhưng không được ghi thành văn bản để bảo đảm bí mật.”?

Bầu làm Tổng Bí Thư mà chỉ bầu bằng mồm thôi sao?

Không lẽ những việc khác không bí mật bằng nên có văn kiện?

Dứt khoát là không có Hội nghị này!

Cũng chẳng có “Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám vừa họp trung tuần tháng 5” vì nói là bầu “Trường Chinh cũng từ miền xuôi lên dự Hội nghị Trung ương và được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. ” thì văn bản bầu đâu? Có bầu bằng mồm đi chăng nữa thì cũng phải có thông báo cho toàn đảng biết chứ? Không lẽ Hồ đi gặp từng người để nói?

Trường Trinh là ác quỷ! (Xem chi tiết tại Quyển 8. Cai ngục Lê Đức Thọ và chuyện “Tổng bí thư được bầu bằng mồm” hiện thân là ác quỷ.)

Sự thực về cái gọi là “Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám vừa họp trung tuần tháng 5” được chúng vô tình tiết lộ qua bài báo “Người cộng sản Trần Đăng Ninh (Kỳ 1)” xin xem phân tích ở bài sau.

24 thoughts on “Bài 1. Đớn đau chuyện Tổng bí thư được bầu bằng mồm.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s